Socialstyrelsen
Kundcase

Socialstyrelsen

Socialstyrelsen är en statlig myndighet under Socialdepartementet med en bred verksamhet som rör socialtjänst och hälso- och sjukvård. Digitalist har sedan 2016 byggt flera e-tjänster och webbplatser för Socialstyrelsen. I uppdragen har Digitalist stått för allt från projektledning, kravställning, UX & design, och användarundersökningar, till systemutveckling, arkitektur, dokumentation och uppsättande av förvaltningsmiljöer.

Enklare att ansöka om statsbidrag

På statsbidrag.socialstyrelsen.se går att att ansöka om statsbidrag för att stimulera och utveckla arbetet inom folkhälsa, hälso- och sjukvård och socialtjänst. Det är främst civila samhällets organisationer, kommuner och landsting som kan ansöka om statsbidrag. Digitalist har varit med i kravprocessen och genomfört utvecklingen av e-tjänsten, som skedde i öppen källkodsverktyget Drupal.

https://statsbidrag.socialstyrelsen.se

Enklare att ansöka om yrkeslegitimation

https://legitimation.socialstyrelsen.se/sv

Enklare att göra en insats för barn

Digitalist har varit med i genomförandet av utveckling av mininsats.se som gör det enkelt för medborgare att anmäla sitt intresse av att vara god man, jourhem, familjehem och liknande för barn med behov av hjälp.

https://mininsats.se

Enklare att söka bland riktlinjer, rekommendationer och indikatorer

Digitalist har varit med i kravställning och genomförande av utveckling av roi.socialstyrelsen.se, som ger möjlighet att söka i flera olika kunskapsområden. Nationella riktlinjer för vilka behandlingar och metoder som olika verksamheter i vård och omsorg bör satsa resurser på. Övergripande principer för sjukskrivning, och rekommendationer om bedömning av arbetsförmåga för olika diagnoser. Indikatorer för att följa upp hur nationella riktlinjer används och påverkar praxis i vården och omsorgen.

https://roi.socialstyrelsen.se