Att ta hänsyn till tekniska förutsättningar och krav är något helt annat än att skapa grafisk design. Varför kan det vara lönsamt att inte följa trender när det kommer till den grafiska ytan?

I motsats till vägvalen man gör ur ett tekniskt perspektiv när man bygger en webbplats, bör man i den grafiska designen ofta överväga att INTE välja standardkomponenter och färdiga lösningar. Tekniskt sett har man mycket att vinna att använda beprövade moduler och andra tekniska lösningar som är konventionella. Ett standardiserat CMS som Drupal är ett lysande exempel. Med färdiga komponenter som används och underhålls av många går fortare att utveckla, underhållet blir mer kostnadseffektivt och utifrån ett kundperspektiv blir man inte beroende av en enskild teknikleverantör, eftersom det finns många som använder teknologin. Drupal består av så många bitar att man har möjlighet att göra ett unikt legobygge, men med hjälp av färdiga bitar.

Var flat design den enda vägen 2013?


På ytan däremot behöver de allra flesta verksamheter som befinner sig på en konkurrensutsatt marknad förklara varför just de är unika. Varför man ska välja dem istället för någon av tio liknande konkurrenter? Är en viss coladryck billigare, bättre, eller helt annorlunda än de andra? Sanningen är ofta att många branscher har aktörer med väldigt likartade produkter eller tjänster. Har spelar det som kallas branding in. Med hjälp av ett unikt varumärke kan man skapa igenkänning. Med ett varumärke och/eller en grafisk design som liknar en konkurrent kan man på sin höjd uppnå renommésnyltning. Man blir en följare, i motsats till en ledare. Det blir oklart varför man ska välja det imiterande företagets produkter eller tjänster. Strategin kan kanske fungera på kort sikt om man vill lansera en billigare produkt eller tjänst än den man imiterar. Det tråkiga är att man hamnar i en beroendeställning i förhållande till den man imiterar. Det här gäller i allra högsta grad för såväl förpackningsdesign av en korv som den grafiska designen av en webbplats.

Att tänka tvärtom på tusen sätt


Att tänka tvärtom kan man göra på många sätt. Kan man berätta en historia om produktens eller tjänstens uppkomst som skapar igenkänning och lojalitet? “Tysk kvalitet.” “Grundades 1628.” “Kostade tre miljarder att produktutveckla.” “Används av piloter.” Om många företag i en viss bransch använder sig av en blå färgskala, kanske man ska välja en brun eller rosa färgskala för sitt eget grafiska uttryck. Trots att man kanske inte tycker att brunt eller rosa är den finaste färgen. Här ligger den tydliga skillnaden mellan att följa, bryta eller leda. Det är lätt att fastna i vad som gäller just nu när det kommer till grafisk kommunikation. Risken är att man hamnar i en gestaltning som påminner om något annat, en allmän trend och som kommer att kännas inaktuellt redan inom ett par år. Frågan är inte om man ska tänka annorlunda, frågan är på vilket sätt man kan göra det för att skapa ett unikt uttryck, samtidigt som det upplevs attraktivt och tydligt.

No items found.