Begreppet KPI (Key Perfomance Indicator) används ofta för att beskriva alla mätetal vi har, men det är inte riktigt meningen med ordet från början. I detta inlägg ska jag försöka ge mig på en beskrivning av hur ni kan tänka kring KPI:er för att stärka ert ledarskap. Gör ni rätt så kan KPI:er faktiskt hjälpa er att prioritera i vardagen vilket förhoppningsvis är själva syftet med att mäta saker från början.

Vi börjar med att titta på sammanhanget vi kan använda begreppet KPI. Jag tycker man endast bör ha ett KPI och jag ser ett KPI som en taktisk siffra som vi kan använda oss av i vardagen för att veta om verksamheten är på rätt väg.

Ett KPI är oftast något annat än själva huvudmålet för verksamheten. Huvudsyftet kan tex handla om lönsamhet, servicegrad, tillväxt eller annat lite beroende på vilken typ av organisation ni är. För att göra det enklare att förstå gör vi ett exempel med en startup. Denna fiktiva startup har som affärsidé att sälja matkassar på internet, det långsiktiga målet är att skapa avkastning på ägarnas investering.

För att göra det enkelt kan vi skapa ett långsiktigt mål om att omsätta 100 miljoner kronor per år med en vinst på 20 miljoner per år. Utan att gå in allt för mycket på detaljer så kommer detta företag att gå igenom ett antal faser i sin utveckling för att nå huvudmålet för ägarna.

Fas 1: Skaffa kunder

Om man inte hittar kunder fort så kommer man aldrig att nå lönsamhet och vinster. Vi kommer förmodligen ha höga kostnader för personal, lagerkostnader, transporter etc. I denna fas behöver vi helt enkelt skapa ett KPI som handlar om tillväxt:

KPI: Antal nya kunder per vecka

Fas 2: Skapa omsättning

När man nått en viss kundvolym kan man skifta huvudfokus, det betyder inte att man skall sluta rekrytera nya kunder utan bara att det viktigaste målet (KPI:n) ändras. Att skapa omsättning blir kanske viktigt, vi börjar fundera på hur vi kan få kunderna att köpa mer i varje beställning:

KPI: Omsättning per kund och månad

Fas 3: Skapa lönsamhet

När affären mognat, vi har massor av kunder som handlar mycket så kan vi börja optimera får försäljnign till att skapa lönsamhet. Vi kanske skall promota produkter där vi har bättre marginaler eller som innebär mindre administrativa kostnader för oss osv:

KPI: Lönsamhet per kund och månad

Varför blir KPI:et så viktigt?

Om vi inte vågar fokusera kommer vi medarbetare inte att kunna prioritera saker i sin vardag. De flesta organisationer sätter upp en massa mål, men om vi inte kan vara extremt taktiskt tydliga med vad som är viktigt kommer olika personer prioritera olika saker. Detta leder i värsta fall till att vi motverkar varandras insatser.

I en tidig diskussion under fas 1 kommer vi ju såklart upptäcka att vissa produkter är väldigt mycket mer lönsamma än andra. Individer i organisationen kommer att påpeka detta och prata om att vi skulle kunna tjäna mer osv. Om vi inte är extremt tydliga med att just nu handlar allt om tillväxt och att vi pratar om det på varje möte så glömmer vi lätt bort den övergripande strategin. Ett KPI (rätt använt) blir därför kopplat till ett tydligt ledarskap.

Läs om effektmål här!
No items found.