Vad är effektmål?

Vad är effektmål?

Vad är effektmål? 

Varför investerar vi pengar i detta? Vad är det vi vill åstadkomma / vilken effekt vill vi uppnå? Utan effektmål blir det svårt att prioritera och det blir även svårt att kommunicera kring ett projekt.

I alla organisationer har olika personer och avdelningar väldigt olika förväntningar på vad ett projekt skall åstadkomma, väldigt ofta kan man inte tillgodose alla önskemål (det är inte heller meningen). Genom att ta fram effektmål blir det väldigt tydligt för alla parter, vad som är viktigt för organisationen vilket även blir enklare att förstå även om just dina önskemål inte tillgodoses.

Projektmål / Effektmål

Vad är skillnaden mellan effektmål och projektmål. Projektmålen handlar ofta i stort om att vid ett visst datum, till en viss budget så skall vi ha åstadkommit detta.

Effektmålen beskriver endast vilken förändring vi vill se och när vi vill se att förändringen har hänt.

Varför är effektmålen viktigare än projektmålen?

Problemen med projektmålen är att vi ofta "tror" att bara vi levererar dessa funktioner så kommer vi även att uppnå effekten. Verkligheten visar dock att så fungerar det inte i praktiken. De initiala kraven vi tar fram är enbart gissningar och vi vet väldigt lite om huruvida dessa krav faktiskt levererar någon effekt.

Vi skall givetvis inte glömma bort projektmålen, men det är väldigt mycket effektivare att även under projektet fokusera på just effekterna. Det spelar ju egentligen ingen roll om ett projekt levereras i tid, med alla funktioner på plats och inom budget om inga effekter uppnås. Problemet är att vi ofta låser våra avtal kring just projektmålen, vilket leder till att leverantörer och beställare faktiskt inte kan fokusera på effekterna. Det finns helt enkelt ingen drivkraft för detta. Lösningen på den utmaningen handlar om att driva Agila projekt, där man undviker att låsa omfång (krav) så att man faktiskt kan ta nya beslut under projektet när man lär sig nya saker.  

Effektmål exempel

Vi förespråkar alltid att man skall använda sig av S.M.A.R.T.A (Specifika, Mätbara, Accepterade, Relevanta, Tidssatta och Attraktiva) mål när man definierar sina effektmål. Här är några exempel på effektmål:

"Vi skall ha öka försäljningen med 20% via Webben den 1/4 2017"

"Vi skall minska antalet samtal till kundtjänsten med 10% den 15/5 2018"

"Vi skall ha 10.000 medlemmar den 3/2 2017"

Skapa effektmål?

På Digitalist hjälper vi våra kunder med att ta fram Effektmål innan vi startar med ett projekt. Det sker genom ett antal möten med representanter i organisationen, samt genom en Workshop med berörda parter där vi under att par timmar ofta kan ta fram ett förta mål som alla kan köpa in på.

Effektmålen kan vara svåra att förhålla sig till i början eftersom vi kräver mätbarhet och fokus. Det kan tex vara svårt att veta vad som är ett realistiskt mål eller så vet man inte exakt hur det ser ut idag. Det är helt normalt, men det viktiga är att börja någonstans och när vi får in ny kunskap så ändrar vi såklart våra mål.

Kontakta oss gärna så berättar vi mer om hur vi jobbar med effektmål-

No items found.
Lästips om effektkartläggning

Lästips om effektkartläggning

Så jobbar vi med efffektkartläggning innan konceptfasen

Läs bloggpost

Var inte blyg, kontakta oss!

Vill du istället prata med en av våra kundansvariga direkt? Klicka här!