Effektmål

I alla organisationer har olika personer och avdelningar väldigt olika förväntningar på vad ett projekt skall åstadkomma, väldigt ofta kan man inte tillgodose alla önskemål (det är inte heller meningen). Genom att ta fram effektmål blir det väldigt tydligt för alla parter, vad som är viktigt för organisationen. Det blir även enklare för individen att förstå och kanske köpa in på det även om dess egna önskemål inte tillgodoses. Om målen är tydliga blir det lättare att fatta beslut, men med vaga mål tillåter vi att personliga tolkningar och åsikter får fritt spelrum och det blir sällan ett bra slutresultat.