Vill ni ta nästa steg för era digitala tjänster men vet inte var ni ska börja? Jobbar alla fortfarande hemifrån och ni har svårt att få till bra workshops online? 

Vi på Digitalist är vana att hjälpa våra kunder i sin digitala tjänsteutveckling. Ett sätt att göra det i tider när många arbetar hemifrån är att arbeta i en designsprint på distans, med lika bra resultat som om alla personer fanns i samma rum. 

Vad är en designsprint?

En designsprint är en metod för att snabbt ta fram nya idéer - och testa dem på riktiga användare innan man sätter igång med den tekniska utvecklingen. Konceptet togs fram av Google och är en etablerad metod för att snabbt komma vidare i sin tjänsteutveckling, samtidigt som man reducerar risken att bygga fel lösning för sina kunder.

Designsprint på distans

Under rådande omständigheter kan vi tyvärr inte umgås och träffas så som det en gång var möjligt och vi har alla fått anpassa oss i vårt dagliga liv och arbete. Dock ska en pandemi inte komma i vägen för att ni ska ta fram nya och spännande koncept som såväl ska förtjusa existerande kunder som locka nya kunder till er verksamhet. 

Vi på Digitalist är experter på designsprintar och har genomfört ett flertal av dessa digitalt, bland annat för kunder som Kulturhuset Stadsteatern och fackförbundet ST. Läs mer om ett av de projekten här.

Så hur går det till?

Kort sagt genomför vi våra digitala designsprintar precis som om vi skulle mötas fysiskt. Skillnaden är att vi möts i ett digitalt rum istället. Under designsprinten jobbar vi både i stor grupp, i mindre grupper i så kallade breakout-rum och analogt på egen hand. 

Det finns två stora utmaningar när man genomför en digital designsprint: att få en större grupp människor att jobba effektivt i en digital kontext och att hålla uppe energinivåerna när man har suttit framför sin dator i några timmar. 

Det första problemet tacklar vi genom att vi med vår expertis guidar er igenom användandet av den digitala whiteboarden Miro som vi brukar använda oss av i våra designsprintar. Vid behov hjälper vi också gärna till med en extra träningssession, för att säkerställa att alla är varma i kläderna när vi väl drar igång. 

En minst lika stor utmaning innebär det att sitta framför datorn och arbeta intensivt under flera timmar i sträck. Vår lösning: Snacks, pauser och mera snacks. Utöver det kombinerar vi digitala och analoga övningar för att skapa ett varierat arbetande som inte är lika ansträngande som att bara sitta och knappa framför skärmen hela dagen.

Designsprint 2.0

Ett sätt att minska ansträngningen som går hand i hand med en designsprint är att minska tiden som man behöver lägga ned på en designsprint genom att effektivisera själva processen. 

Den ursprungliga designsprinten som togs fram av Google bestod av fem fullspäckade dagar då ett team beståendes av designers, affärsutvecklare och projektledare tillsammans med kunden (that’s you!) genererar idéer, bygger prototyper och testar dessa. 

Verkligheten ser ofta annorlunda ut, och det är sällan man har tid att ägna fem hela dagar åt att delta i en designsprint. Därför finns nu Designsprint 2.0, där en liknande process kortas ned till fyra dagar och där hela teamet endast behöver vara med på två dagar istället för att ägna en hel vecka åt sprinten. 

Så ser processen ut i detalj

Innan designsprinten

First things first: innan designsprinten kan dra igång finns det ett antal saker som behöver bestämmas, formuleras och göras. För det första behöver vi bestämma vilket problem det är vi ska lösa i sprinten. För att luska fram era behov genomför vi intervjuer med relevanta personer från er verksamhet för att sedan, i samarbete med produktägaren, formulera ett eller ett fåtal problem som vi vill lösa under sprinten. Detta gör vi för att begränsa designsprintens scope. Som många vet är begränsningar kreativitetens bästa vän, och det finns få saker som lika snabbt gör att en sprint blir luddig och ineffektiv som när man försöker lösa ett illa definierat problem.

När vi har bestämt oss för problemet som vi ska lösa under sprinten genomför vi ett mindre insiktsarbete som går ut på att läsa in oss på befintligt material och undersöka standarder och best practices i er bransch. Vi tittar även på de användargrupper som är relevanta för designsprinten. Omfattningen på detta arbete kan anpassas utefter era behov och önskningar.

Dag 1 - Idéer och skisser

Den första dagen inleds med att vi presenterar problemställningen som sprinten ska kretsa kring samt gör en djupdykning i dessa. Det gör att alla snabbt hamnar på samma våglängd när det kommer till vilket problem som ska lösas och vilken kunskap vi behöver för att lösa det. 

När vi vet allt som är värt att vetas om problemet ägnar vi resten av dag 1 till att idégenerera så att pennor och post-it’s ryker. Den gamla klyschan kvalité över kvantitet ställs alltså på sitt huvud och vi håller oss med kritiken till dag 2. Efter en intensiv session av skissande och skapande tackar vi för dagen och vilar upp oss inför dag 2, då vi ska ta svåra beslut och börja förfina våra idéer.

Dag 2 - Röstning, användarflöden och detaljer

Morgonen av dag 2 inleds med en kopp kaffe och en genomgång av gårdagens idéer. Dessa har vi grupperat för att göra det enklare att rösta på dem och säkerställa att vi får med oss alla godbitar som skissades ut under dag 1. När genomgången är det dags för svåra beslut när vi dödar våra darlings och röstar på de idéer som vi verkligen tror på. 

Därefter mappar vi i en iterativ process ut alltmer detaljerade flöden som i detalj visar hur användaren interagerar med en tjänst eller produkt. Det blir det perfekta underlaget för att vi ska kunna ta fram interaktiva prototyper som kan testas med användaren. Innan vi kan ta tag i det steget behöver vi dock rösta på våra användarflöden en gång till för att säkerställa att vi inte lägger tid på idéer vi inte verkligen tror på.  

Dag 3 - Klickbar prototyp

Dag 3 sätter vi igång med skapandet av prototyper i verktyget Figma som tillåter våra designers att arbeta kollaborativt samtidigt som ni, i mån av tid, kan vara med och lämna kommentarer och feedback direkt i prototypen. Kommentarer och feedback är alltid välkomna men att skapa prototypen gör vi på Digitalist bäst på egen hand. Det är trots allt vi som är experterna på att omvandla era & våra idéer till levande prototyper. 

Dag 4 - Användartester

Under designsprintens sista dag genomför vi både användartester som säkerställer att framtida användare förstår sig på flödet, och tester av koncept, där vi undersöker om en produkt, tjänst eller ett erbjudande är attraktivt för samma användare. 

Forskning av bland annat UX-gurun Jakob Nielsen visar på att man i genomsnitt kan förväntas upptäcka 80% av användbarhetsproblemen i en produkt genom att testa med 5 personer. På en hel dags testande hinner vi med upp till 10-15 tester vilket säkerställer att koncepten som sprinten resulterar i inte bara är snygga på skärmen, utan att de också funkar i verkligheten. 

Efter designsprinten

Designsprinten resulterar i ett antal validerade koncept och flöden, som ni kan ta vidare med våra “press- play”-team av fantastiska utvecklare.

Vad kostar en digital designsprint?

En designsprint kostar mellan 70.000-125.000 beroende på omfattning - vi anpassar upplägget efter era behov och budget. 

Vill du veta mer - kontakta christian.muda@digitalistgroup.com eller fyll i formuläret nedan så hör vi av oss!

No items found.