Den här veckan godkändes Drupal som digital allmännytta (Digital Public Good, DPG) av Digital Public Goods Alliance. Detta är goda nyheter för Drupal, och visar det enorma värdet i detta öppen källkod-projekt.

Digital Public Good innefattar begrepp som "icke-exkluderbara" och "icke-rivaliserande". Detta innebär att när en allmännyttig tjänst väl tillhandahålls är det omöjligt att utesluta någon från att använda den. Det betyder också att en individs konsumtion/användning av varan/tjänsten inte minskar dess tillgänglighet för andra. Ett klassiskt exempel på allmännytta är en park: när parken väl är byggd är det svårt att utesluta någon från att använda den, och en persons användning av parken minskar inte dess tillgänglighet för andra. På liknande sätt definierar Digital Public Goods Alliance DPGs som en typ av resurs som är tillgänglig för alla. Men deras definition går också längre genom att uttryckligen framhålla vikten av integritet, ansvarsfull design och anpassning till FN:s mål för hållbar utveckling. Läs mer på Dries Buytaerts blogg!

No items found.