Webbutveckling

Webbutveckling

Med öppna teknologier och agila metoder bygger vi webbplatser och tjänster i världsklass.

Kontakta oss!
Tjänster

Heading

Webbutveckling är hjärtat i vår verksamhet. Med öppna teknologier och agila metoder bygger och vidareutvecklar vi webbar och appar åt vitt skilda organisationer och företag i effektiva och sammansvetsade team.

Open source, agil utveckling och kontinuerlig förbättring

Vi har genom åren skaffat oss erfarenhet från i stort sett alla typer av kunder; allt från börsnoterade företag med försäljning globalt som Sony och Spotify till offentlig verksamhet som Socialstyrelsen och Stockholms Läns Landsting. Vi har också många fackförbund och hjälporganisationer på kundlistan.

Lägg pengar på webbutveckling – inte licenser

Vår verktygslåda med öppna teknologier är perfekt för detta, eftersom det ger oss möjlighet att välja teknik utifrån kundens behov och samtidigt se till att kundens budget läggs på anpassning och utveckling istället för licenser. Därför gillar vi open source. Vi har inga krav på oss att sälja specifika verktyg, utan utgår alltid från kundens behov. Nöjda kunder ger god lönsamhet.

Kontinuerlig utveckling är en del av vår filosofi. Vi ser inte webbutveckling som ett projekt, utan som ett löpande ansvar. Våra många långa kundrelationer vittnar om att det är en vinnande strategi.

No items found.

Kontaktpersoner

No items found.
No items found.

Kontakta oss om ert nästa projekt!

Vill du prata med en kundansvarig direkt? Klicka här! För jobb eller praktik klicka här!