Tillgänglighet

Alla har lika rätt till att konsumera information. Med rätt kod och relevant testning säkerställer vi god tillgänglighet.
Läs mer

Tillgänglighet

Alla har lika rätt till att konsumera information. Med rätt kod och relevant testning säkerställer vi god tillgänglighet.
Läs mer
Tillgänglighet

Tillgänglighet

Alla har lika rätt till att konsumera information. Med rätt kod och relevant testning säkerställer vi god tillgänglighet.

I ett digitalt samhälle måste vi alla värna om att samtliga grupper kan förstå samt ta del av information och tjänster.

Digitalist hjälper dig att bygga tillgänglig webb i hela processen från hjälp med kravställning till att testa tillgängligheten. Alla steg på vägen är viktiga och vi hjälper er var ni än är på resan.

Vi granskar och föreslår ändringar som är prioriterade mot bästa tillgänglighet för pengarna. Vi tittar sällan på att enbart uppfylla WCAG 2.1 utan har fokus på att sajten ska fungera väl för så många som möjligt.

Vad behöver ni hjälp med? Kontakta oss!

Lagen om Digital Offentlig Service har tidigare benämnts som Webbtillgänglighetsdirektivet och gäller skarpt för alla nya sajter från 23 september 2020. Nästa horisont gäller mobila applikationer juni 2021.
Blickar vi ytterligare längre fram så inkluderas privata aktörer i större utsträckning. I nya Tillgänglighetsdirektivet från EU omfattas bland annat all e-handel och e-böcker från 2026.

Så hjälper vi er

Behöver ni ett helt nytt system? Behöver ni små korrigeringar?
En analys ger svaret.

Med en analys kan vi snabbt se vilka åtgärder som krävs och hur snabbt de behöver sättas igång. Det finns ingen tid att förlora, större projekt kräver så klart mer planering och kan vi säkerställa mindre ändringar tidigt kan ni andas ut långt innan faktiskt deadline.

Inledande granskning

För att få en indikation på hur tillgängligheten på er sajt gör vi en inledande granskning som är mer övergripande. Vi använder oss av en granskning där både kod och utvald funktion testas i praktiken så långt det är möjligt.

Tillsammans väljer vi ut:

 • De två viktigaste funktionerna på sajten, till exempel ett medlemsformulär och sökfunktion.
 • De tre mest besökta sidorna enligt statistik i till exempel Google Analytics eller Matomo.

Vad blir resultatet?

Vi presenterar en rapport med den första indikationen om tillgänglighet. I rapporten ingår fel eller problembeskrivning samt rekommendation på ytterligare steg och åtgärder. Vill du hellre ha en backlogg med ärenden i ditt system fixar vi självklart detta.

Kostnad för granskning

Introduktionspris 29900kr.

Beställ en Inledande granskning idag!

Djupare granskning

I en djupare granskning testar vi med stöd av inledande granskning sajten mer utförligt. Vi tittar inte bara på felkällor utan går djupare in i varför felen eller problemen uppstår.

Tillsammans väljer vi ut:

 • De 6 viktigaste funktionerna på sajten
 • De 10 mest besökta sidorna på sajten
 • De 5 sidor som har högst avvisningsfrekvens

Vad blir resultatet?

Rapport med de enskilda problem vi hittar samt gemensamma nämnare vi undersöker djupare. Vi ger en rekommendation på hur respektive problem kan åtgärdas eller ger förslag på ytterligare åtgärder. Ytterligare åtgärder kan vara ett behov av användartestning, djupare funktionstestning eller utveckling av funktionalitet som inte ryms i denna granskning. Analys av varför sidorna har hög avvisningsfrekvens.

Beräknad tidsåtgång

2 ½ arbetsdagar för två testare/ utvecklare (totalt 5 arbetsdagar). Frågor? Skicka ett mejl vettja!

Kravställning

Vare sig det är ett nytt projekt eller pågående projekt behöver tillgängligheten tillgodoses med kravställning. Tidigare rekommendationen WCAG 2.0 är oftast det som stått med som krav vilket är som att hänvisa till att vi ska följa lagen. Det är abstrakt och svårt att följa upp. Vi hjälper er att konkretisera WCAG 2.1.

Vi hjälper er med:

 • Vad som är viktigt för just er tjänst
 • Hur applicerar vi riktlinjerna på just er tjänst.
 • Vilka externa krav måste ni ställa för att tillgodose god tillgänglighet
 • Vilka interna krav ska ställas för att tjänsten i sin helhet ska fungera
 • Hur testar vi och följer upp att de är implementerade och fungerar i praktiken
 • Vilka undantag är rimliga att göra

Hur kravställer vi?

Inget projekt är likadant, hör av dig så tar vi tillsammans fram ett offertförslag!

Tillgänglighetsredogörelse

Er sajt ska ha ett tillgänglighetsredogörelse vilket innebär att kända brister ska finnas dokumenterade för besökaren att se tillsammans med åtgärdsplan eller kommentar om det omfattas av oproportionell börda. Besökaren ska också ha möjlighet att rapportera eventuella fel och begära att informationen kan tas emot på annat sätt. Med en analys som grund tar vi tillsammans fram ett utlåtande.

Vi hjälper er med:

 • Vad tillgänglighetsredogörelse ska innehålla
 • Värdera åtgärder och beskriva åtgärdsplaner
 • Värdera oproportionell börda
 • Ge förslag på kontaktvägar
 • Ta fram förslag på ett formulär
 • Ta fram lösning för formulär och sidor

Granskning av dokument

Dokument som offentliggörs på webben omfattas av DOS-lagen.

Vi hjälper er med:

 • Testning av PDF-dokument
 • Testning av Word-dokument
 • Testning av Presentationsdokument
 • Analys av ursprungsdokument med förslag på var åtgärder kan göras för att generera bättre måldokument (ofta PDF för webb)

Vad kostar det?

Vi tittar på ert behov och ger en relevant offert just för er. Skicka ett mejl så hjälper vi er snabbt!

Utbildning

För att er verksamhet ska fortsätta producera tillgänglig webb skräddarsyr vi utbildning för er. Utifrån analys av er sajt och verktyg hjälper vi att höja kunskapsnivån.

Vi hjälper er med:

 • Grundkunskaper i tillgänglighet
 • Djupare kunskap i varför tillgänglighet är viktigt
 • Workshops i särskilda ämnen
 • Här gör er verksamhet bättre insatser
 • Så här skapar ni bättre kod
 • Så kan ni testa själva
 • Hur fungerar en skärmläsare
 • ...eller det ni behöver

Det låter dyrt?

Om vi tillsammans tittar vi på vilken omfattning av utbildning ni behöver blir det ingen stor kostnad. Förslagsvis har ni redan gjort en Inledande granskning och vi gör ett relevant utbildningspaket. Låt oss prata om vad ni behöver stöttning i.

Användartestning

Vi utgår här ifrån att inledande tester har utförts och att vi ska säkerställa dessa. Antingen som underlag till att säkerställa vår granskning för målgruppen eller som en del i utvecklingen före, under och efter lansering av tjänsten.

Tillsammans utformar vi testningen så den blir relevant för er.

Som exempel hjälper vi er med:

 • UX lab där vi spelar in och analyserar tester
 • Från test av prototyp till test av färdig produkt
 • Tester med era anställda som ska använda produkten
 • Expert testning av tjänsten
 • Expert testning med personer som har funktionsvariation av olika slag.

Hör av er för ett kostnadsförslag

Vi lämnar gärna en skräddarsydd offert för att möta era behov. Många kunder vill också ha åtgärder presenterade direkt i sina ärendehanteringssystem. Vi är flexibla!

Digitalist har ett kontaktnät med många tillgänglighetsexperter och arbetar vi efter mottot att ska man nå 100% tillgänglig webb krävs det att nå dit steg för steg. Det krävs att få bli stolt över delmål på vägen och att tycka tillgänglighet inte bara är viktigt utan även roligt.

No items found.

Kontaktpersoner

No items found.

No items found.
No items found.