Öppen källkod-programvaran må vara kostnadsfri, men noll kostnad betyder inte noll värde! Det ekonomiska värdet som genereras av utvecklare av fri programvara genom återanvändning av kod, minskning av ansträngning och ekonomiska underhållskostnader har beräknats till mer än 300 miljarder euro² för den europeiska ekonomin.

När vi utvecklar våra kunders applikationer med öppen källkod arbetar vi utifrån principen om "upstream first". Det innebär att många av de förbättringar vi gör (funktioner, buggfixar, m.m.) återpublicerar vi till öppen källkods-projekten samtidigt som vi lägger in dem i våra kunders applikationer. Vi gör det för att det är det bästa sättet att bygga robusta och säkra applikationer och underlätta för kommande uppgraderingar, samtidigt som vi får hjälp av tusentals utvecklare från hela världen att i sin tur förbättra funktionaliteten ytterligare.

Genom att utveckla smart sparar vi pengar och tid för våra kunder i det långa loppet samtidigt som vi bidrar till det allmännas bästa, vilket är anledningen till att vi rekommenderar öppen källkod. Precis som det ska vara. Vi är också aktiva med att dela och sprida kunskap i form av blogginlägg, webbinarier och seminarier. Det är som bekant ett fantastiskt sätt att lära sig mer genom att lära andra. På så sätt lär sig våra utvecklare nya lösningar och tekniker samtidigt som de bidrar.

Läs också: Varför öppen källkod?

Drupal

Exempel på bidrag vi har gjort till öppen källkod-projektet Drupal, ett av världens främsta CMS:

 • Mer än 50 moduler, distributioner och teman, inklusive Varnish, Social media share och Simple GTM.
 • Tusentals åtaganden och inlägg på drupal.org
 • Hundratals blogginlägg och screencasts om Drupal.
 • Två böcker om Drupal.
 • Många tal, BOF och core talks på DrupalCons och DrupalCamps.
 • Organisation och samorganisation av flera europeiska Code Sprints och DrupalCamps
 • Roliga saker som Captain Drupal, the Drupal Inquisition Druplicon Road Trip, Drupal the Card Game och the Kitten Killers.

Vi är supporting partner till Drupal! Se vår profil på drupal.org

Matomo

Exempel på bidrag vi har gjort till öppen källkod-projektet Matomo, ett analysverktyg som hjälper dig att samla in och visualisera insamlad data:

 • Flera plugins till Matomo (ExtraTools mest populärt)
 • Bidrog med kod till Matomo -kärnan
 • Vi lägger kontinuerligt till funktionsförfrågningar och buggrapporter till Matomos issue queue för att göra Matomo bättre
 • Vi hjälpte till med de svenska översättningarna av Matomo
 • Vi medarrangerar och håller flera föredrag på på matomocamp.org
 • Vi håller löpande gratis seminarier om Matomo för att sprida kunskap

Läs också blogginlägget Matomo vs Google Analytics - vad skiljer verktygen åt?

Vad är öppen källkod?

Öppen källkod, öppen programvara eller öppenkod (engelska: open source), avser oftast datorprogram vars källkod inte är proprietär utan är tillgänglig att använda, läsa, modifiera och vidaredistribuera för den som vill. Detta gör att programutvecklare kan återanvända programkod som andra har utvecklat i egna projekt utan att betala licensavgifter till kodens ägare, och kan anpassa koden till sina användares behov utan att hindras av immaterialrättsliga restriktioner. Som motprestation erbjuder utvecklarna vanligen sina modifikationer tillbaka till den ursprunglige upphovspersonen eller till den som för tillfället underhåller programvarans officiella version, som kan välja att göra dem till en del av den officiella versionen. De mest framgångsrika öppen källkodsprojekten är vanligen uppbyggda kring en internet-community av ett stort antal bidragsgivare, som samverkar för att programvara och dokumentation ska utvecklas snabbt och testar och inspekterar koden för att säkerställa att den fungerar som tänkt. Exempel på öppen källkod projekt är Drupal och Matomo.

Vad är Drupal?

Drupal är ett mycket populärt och etablerat innehållshanteringssystem som passar för stora webbplatser med många administratörer och stora krav. Drupal finns i över en miljon installationer och är därmed ett av de största Content Management-systemen (CMS) i världen.

Fördelar med Drupal:

 • pris (inga licenskostnader)
 • popularitet (stort utvecklar- samt användarcommunity)
 • skalbarhet
 • integrationsmöjligheter
 • redaktörsmöjligheter med många språk och roller

Med fokus på öppen källkod, community och samarbete tillsammans med modultänkandet blir Drupal en effektiv plattform för både webbplats och intranät.

Drupal är alltså modulärt uppbyggt. Det innebär att om du exempelvis behöver skapa en bokningssystem eller ett nyhetsbrevsutskick  ofta färdiga moduler att utgå från, eller rent av använda som de är. Eftersom Drupal har många användare produceras och kvalitetssäkras hela tiden nya moduler och det är stor chans att det finns något som passar för just det du behöver.

Vad är Matomo?

Matomo är ett verktyg för webbstatistik (det visar till exempel vilka sidor som är mest besökta eller vilken väg en besökare tar genom webbplatsen, och från vilka sidor besökaren lämnar sajten) och webbanalys (till exempel besöksfrekvens, besökarprofiler eller omvandlingsoptimering med funktioner som heatmaps, sessionsinspelningar, trattar/funnels och A/B-testning).

Matomo själva kallar sig Google Analytics-alternativet som skyddar dina data och dina kunders integritet. Matomo är utvecklat som öppen källkod och är fullt GDPR-kompatibelt. Du kan använda Matomo på dina egna servrar eller köpa Matomo som en molntjänst. Om du driftar Matomo på din egen server är alla grundfunktioner kostnadsfria men några premiumtjänsterna (till exempel Heatmap och sessionsinspelningar) finns som plugins som kostar extra. Tekniken Matomo använder är PHP och MySQL/MariaDB.

Hur söker man jobb hos er?

Enkelt! Klicka här och se vilka jobb som är lediga nu. Vi söker alltid talanger!