Välkommen Jenny! Vad jobbar du med på Digitalist?

Jag jobbar som projektledare och kravanalytiker. 

Vad har du för  bakgrund?

Jag har haft en väldig massa olika roller i en väldig massa projekt och branscher som IT-konsult i 20 år. Jag är också är utbildad civilekonom.

I vilket läge gör du i din roll mest nytta?

När den eller de som beställer systemet inte är vana att beställa IT-lösningar.

Kontakta Jenny!
No items found.