Välkommen Jenny! Vad jobbar du med på Digitalist?

Jag jobbar som DevOps Engineer och jag kommer delta i arbetet med att automatisera och utvärdera digitala tjänster.

Vad har du för bakgrund?

Jag är i grunden naturvetare med en doktorsexamen i fysisk oceanografi, men under de sista tio åren har jag arbetat med digitala tjänster inom flygindustrin.

I vilket läge gör du i din roll mest nytta?

Min breda bakgrund kommer som bäst till användning vid felsökning och problemlösning av existerande produkter, eller vid tillverkandet av prototyper för nya tjänster.

Kontakta Jenny!
No items found.