Mika Munterud har en bakgrund som designtekniker inom mode, och arbetar nu som fullstack webbutvecklare på Digitalist.

No items found.