Vi är glada att meddela att Digitalist är certifierat som arbetsgivare av Great Place To Work™ 2023! Certifieringen är ett bevis på att vi är en arbetsplats där varje medarbetare upplever en hög grad av tillit och respekt.

Bättre rykte som arbetsgivare

Ryktet om en riktigt bra arbetsplats sprids snabbt. Glada medarbetare är i sig en framgångsrik rekryteringsstrategi. 93% av medarbetarna på listan över Sveriges Bästa Arbetsplatser™ säger att de är stolta över att berätta för andra var de arbetar.

Lägre personalomsättning

Organisationer som är Great Place to Work®-certifierade har i snitt 50% lägre personalomsättning jämfört med genomsnittliga svenska organisationer. Även sjukfrånvaron är ungefär hälften så hög som genomsnittet. En arbetsplats där det råder tillit mellan ledare och medarbetare åt båda hållen är en välfungerande arbetsplats där människor mår bättre och känner sig sporrade att göra sitt bästa.

Nöjdare kunder

En åttaårig studie med hjälp av Great Place to Work-data visar att engagerade anställda levererar bättre kundservice, tar fram bättre produkter och har nöjdare kunder.

Sök jobb hos oss!
No items found.