Webbdirektivet, eller webbtillgänglighetsdirektivet, är ett EU-direktiv med syftet att öka webbplatsers tillgänglighet. Full delaktighet på webben är en grundpelare i ett öppet samhälle och ett ständigt pågående arbete. En tillgänglig webb gynnar alla, även besökare utan funktionsnedsättning. Direktivet innebär att hela Europa får samma riktlinjer kring digital tillgänglighet. Sverige är ett av de länder som valt att höja ribban ytterligare. Från och med 1 januari 2019 gäller lagen om tillgänglighet till digital offentlig service i Sverige, DOS-lagen. 

För vilka gäller webbdirektivet?

Myndigheter, kommuner och landsting påverkas. Även privata organisationer som upphandlar omfattas av webbdirektivet.

När börjar webbdirektivet att gälla?

Webbdirektivet har rullats ut i etapper sedan 2019.

  • 23 september 2019: från och med nu berörs nya webbplatser som lanseras
  • 23 september 2020: från och med nu berörs befintliga webbplatser, oavsett lanseringsdatum
  • 23 juni 2021: från och med nu berörs även publika appar

Krav eller möjlighet?

En tillgänglighetsapassad webb är bäst för alla. Intuitiv navigering, hög läsbarhet, smarta funktioner och en användarupplevelse i världsklass är såklart något att sträva efter oavsett myndighetsdirektiv. Nöjda besökare som hittar vad de söker skapar lojalitet, ökar konverteringen och avlastar andra kommunikationskanaler. 

"De flesta kunder idag har med i briefen att sajten ska leva upp till WCAG 2.1, och har de inte det så är det en fråga vi lyfter. Tack vare att vi har många kunder inom offentlig sektor har vi processer inbyggt för att bygga tillgängligt. Jag jobbar också löpande med att sprida kunskap om tillgänglighet internt så att alla från projektledare till utvecklare är uppdaterade. På så sätt hjälps vi åt att följa reglerna genom hela projektet. " säger Erik Gustafsson, tillgänglighetsspecialist på Digitalist.

Vi på Digitalist hjälper självklart till att konkretisera WCAG. Vilka åtgärder som behöver prioriteras, hur ni  verifierar efterlevnad och säkerställer internt att nytt material håller samma höga standard.

Vi kan hjälpa er

Är du osäker på om din webbplats uppfyller kraven i webbdirektivet? Vi hjälper gärna till. Vi har lång erfarenhet av tillgänglighetstestning och att bygga tillgängliga lösningar. Ett första steg kan vara att vi gör en tillgänglighetsanalys av din webb och återkommer med en åtgärdslista. Kontakta christian.muda@digitalistgroup.com så hjälper vi er.

No items found.