5 frågor för bättre ux

Pontus Rosin
2019-08-02

UX Design, User Experience Design, handlar om kundens upplevelse av ett system eller en produkt. Genom att klura ut de önskemål och behov som både kund och företag har tar UX-designers fram användarvänliga och välfungerande tjänster som maximerar konverteringen och ökar kundnöjdheten.

För att en kund ska känna sig dragen till ett företag krävs det att dennes upplevelse av system och tjänster är så pass positiva att kunden väljer att vända sig till just dig. Detta förutsätter att det gränssnitt du använder dig av tilltalar just den målgrupp ditt företag är inriktad på. Men hur designar man gränssnitt för klumpiga fingrar med begränsad skärmyta? Att skapa en produkt eller tjänst som är både enkel och behaglig att hantera är några av de mål som våra UX-designers arbetar med, både på ett konceptuellt och grafiskt sätt.

Svara på fem frågor

UX Design handlar om att svara på fem frågor;

 • Who – Vem
 • What – Vad
 • When – När
 • Why – Varför
 • How & Where - hur och var

Vem ska använda produkten? Vad är det för produkt som ska tas fram? När ska den användas? Varför ska produkten användas? Hur ska den användas? Var ska den användas? Med svaren på dessa frågor tar våra UX-designers sedan fram tjänster som uppmuntrar den aktuella målgruppen till användning, oavsett om det handlar om ett omfattande IT-system eller appar till mobiler. Både om ditt företag har omfattande behov eller mindre önskemål att jobba med har våra UX-designers den kunskap och erfarenhet som krävs för att ta fram produkter som matchar behovet ner till minsta detalj.

Avgörande för företagen

Att klura ut de önskemål och behov som kunden har är en viktig sida av det hela, men det är lika viktigt att företagens behov blir tillgodosedda. Detta är en balansgång som kräver fingertoppskänsla av någon som kan se behoven och utveckla produkter som upplevs som maximalt användarvänliga och smarta. UX Design handlar lika mycket om företagens behov som kundens behov. Att skapa ett funktionellt och välfungerande gränssnitt som är lika speciellt som innovativt och som man alltid kan lita på att det fungerar kan ofta bli helt avgörande för verksamheten. Våra UX-designers ser de behov som företagen sitter inne med och designar därefter en produkt som svarar mot detta. Riktigt bra webbdesign lockar till sig kunder till ditt företag och effektiviserar konverteringen, samtidigt som kundnöjdheten ökar. Mål som alla företag har.

Vi är proffs på UX-design

Vi på Digitalist vet hur viktigt det är att svara emot de höga krav som ställs från dagens kunder. Våra UX-designers har för vana att ta fram tjänster som är lika användbara som uppskattade av både företagen och dess kunder. Låt oss visa vad vi kan göra för dig. Kontakta oss så berättar vi gärna mer.

No items found.

Another Test Item

Hur gör man när man hittar persondata i sin webbanalys?

Matomo och persondata incidenter

Om du använder Matomo har du ett antal verktyg som hjälper dig att hantera dessa situationer.I Matomo kan du nämligen genom gränssnittet rensa bort de besök (visits/sessioner) som innehåller persondata och därigenom minska spridningen / skadan.

Så här gör du för att ta bort data i Matomo

Den enkla processen man behöver följa är:

1. Rensa bort data i visitor loggen.

2. Invalidera rapporter - Dvs processa om de aggregerade rapporterna så att data även försvinner från dessa.

3. Testa och validera (repetera 1 & 2) om du hittar mer data.

Hur skickar vi statistik till Europeiska kommissionen enligt SingleDigitalGateway (SDG)?

Vi har utvecklat två pluginer för Matomo för att stödja den nya EU-förordningen, Single Digital Gateway(SDG), läs mer här. Det första pluginet heter SingleDigitalGateway och den är byggd i enlighet med kraven från EU-kommissionen, för att skicka in kvantitativa rapporter baserad på besöksstatistik i Matomo. Er superanvändare i Matomo kan då definiera vilka URL:er som datat ska skickas för samt er unika API nyckel.

Det andra pluginet heter UserFeedback och ger stöd för att samla in den kvalitativa analysen med hjälp av formulär som bäddas in på er sajt med Matomo Tag Manager (MTM). För att sända insamlad data till EU-kommissionen så krävs SDG pluginet.

För utvecklingen av dessa plugin så har vi samarbetat med Arbetsförmedlingen och Skatteverket. Vi har även varit delaktiga i DIGG:s samarbetsrum tillsammans med andra myndigheter. Önskemål om nya funktioner tillkommer tätt och vi jobbar löpande med förbättringar.

Vi har även utvecklat en PHP klient för att koppla din analysplattform från SDG. Du hittar klienten här.

Installeras med composer: composer require digitalist/sdg-php-client

Är det möjligt att migrera befintlig statistik från Google Analytics?

Ja, det är möjligt att importera data från Google Analytics med hjälp av ett plugin, GoogleAnalyticsImporter - https://matomo.org/docs/google-analytics-importer/

Det kräver normalt handpåläggning för att det ska fungera.

Test FAQ Category

Hur gör man när man hittar persondata i sin webbanalys?

Matomo och persondata incidenter

Om du använder Matomo har du ett antal verktyg som hjälper dig att hantera dessa situationer.I Matomo kan du nämligen genom gränssnittet rensa bort de besök (visits/sessioner) som innehåller persondata och därigenom minska spridningen / skadan.

Så här gör du för att ta bort data i Matomo

Den enkla processen man behöver följa är:

1. Rensa bort data i visitor loggen.

2. Invalidera rapporter - Dvs processa om de aggregerade rapporterna så att data även försvinner från dessa.

3. Testa och validera (repetera 1 & 2) om du hittar mer data.

Är det möjligt att migrera befintlig statistik från Google Analytics?

Ja, det är möjligt att importera data från Google Analytics med hjälp av ett plugin, GoogleAnalyticsImporter - https://matomo.org/docs/google-analytics-importer/

Det kräver normalt handpåläggning för att det ska fungera.

Matomo vs Google Analytics - vad skiljer verktygen åt?

Det faktum att Matomo en gång skapades för att vara ett open source alternativ till GA innebär att väldigt mycket saker i plattformarna är lika, framförallt när det kommer till hur mätning görs. Har du arbetat med GA kommer du snabbt känna igen dig i Matomo.

 • En Property i GA kallas Website i Matomo
 • Users i GA heter Visitors i Matomo
 • Sessioner i GA heter Visits i Matomo
 • Pageviews och Event finns i Matomo också och fungerar mycket likt GA.
 • Landing pages i GA heter Entry pages i Matomo
 • Exit pages finns i Matomo också
 • Site search finns i Matomo också
 • Båda platformarna tillåter Custom Dimensions
 • Båda plattformarna erbjuder Segmentering av användare
 • Kampanjtaggar fungerar i Matomo också
 • Du kan integrera Google Search Console i Matomo för att få mer detaljerad info om organiska sökningar

Hur hanterar Digitalist personuppgifter?

Vi upprättar ett Personuppgiftsbiträdesavtal (DPA) med er så ni kan vara säkra på att ni är i trygga händer. Vidare har Matomo inbyggda funktioner för att gallra personuppgifter, anonymisera IP-adresser, tillgodose GDPR-principerna om interoperabilitet, användarnas rättighet att bli glömda m.m.

Vi kan även erbjuda övervakning av PII-data och generera automatisk larm till våra incidentkanaler.

Hur genomförs utbildningen i Matomo?

Vi har genomfört många halvdags- och heldagsutbildningar genom åren. Vi tar fram det upplägg som passar er bäst. Utbildningar kan genomföras under ett eller flera tillfällen, men allra helst genom att vi arbetar praktiskt med verkliga exempel och behov.

Kontakta oss om ert nästa projekt!

Vill du prata med en kundansvarig direkt? Klicka här! För jobb eller praktik klicka här!