Att skriva för sökmotorer och användare

Att skriva för sökmotorer och användare

Denna lathund ger dig en förståelse för innehållsoptimering av sidor på en hemsida ur ett SEO- och användarperspektiv. Lathunden går igenom viktiga element som krävs för att skapa synlighet i sökmotorer, samt en bättre och tydligare användarupplevelse, vilket i det stora hela går hand i hand.

Rubriker som driver läsaren framåt

Rubriker är en viktig del för att både sökmotorer och användare ska få en snabb förståelse om vad innehållet handlar om. Varje sida bör använda sig av en huvudrubrik och vid längre texter bör mellanrubriker användas för att göra texten mer lättläst. Sidans fokusområden bör nämnas i rubrikerna och det är viktigt att rubrikerna är beskrivande och fångar besökarens intresse. Att ha som tumregel: huvudrubriken måste kunna stå för sig själv och locka till läsning. Den ska direkt berätta för besökaren vad sidan handlar om.

Textinnehåll för folk och Google

Välskrivet textinnehåll är idag en av de viktigaste faktorerna för att synas i sökmotorernas träfflistor. Den är även viktig för att besökaren ska få en förståelse för vad ni gör och slutligen känna förtroende för ert varumärke. Det ni ska tänka på är att alla sidor har en anpassad text som innehåller relevant och tydlig information för besökaren. Kom ihåg att skriva unikt för varje sida, besvara besökarens frågor och anpassa er efter de sökord er målgrupp använder i Google för att hitta sidan i fråga.

Tänk på att: En sida som har bristfälligt textinnehåll har i regel sämre förutsättningar till synlighet i sökmotorerna på relevanta söktermer.

Tips: Sökorden som er målgrupp använder kan ni analysera med verktygen Google Search Console samt Google Keyword Planner.

Textformattering

För en bättre läsupplevelse finns ett par saker att hålla i tankarna. Punktlistor, fetstil, kursivering och liknande hjälper användaren att snabbare förstå innehållet och att förstärka upplevelsen.

IIS (Internetstiftelsen i Sverige) har en utmärkt guide som går in på djupen i hur du kan tänka när du skriver texter på webben. Till IIS Guiden Hur man skriver för webben

Uppmana till handling med Calls to Action

Call to Action (CTA) används för att uppmana besökare att agera. Call to actions bör skilja sig från andra grafiska element på hemsidan och vara placerade på relevanta platser. Genom att aktivt leda besökarna vidare mot ett mål kommer fler mål att uppfyllas på webbplatsen.

Vi rekommenderar er att övergripande på webbplatsens sidor följa upp innehållet med relevanta Calls to Action, som exempelvis nedladdning av relevanta dokument, länkar till registrering och kontaktformulär.

Titel och beskrivning avgör

Titlar och beskrivningar är det som i huvudsak styr hur sidorna på din hemsida presenteras i Googles träfflista. Dessa element modifieras i källkoden. Varje sida på webbplatsen bör anpassas med unika titlar och metabeskrivningar för att höja relevansen på viktiga sökbegrepp samt för att göra träffarna mer attraktiva för användare att klicka på.

Riktlinjer för att skriva en titel (blå text) samt description (texten under) är:

Titel: 55 tecken

Beskrivning: 155 tecken.

I en sidas kod är title den information som ligger mellan <title></title> -taggarna och description den information som ligger efter content i <meta name=”description” content=”....”>

Håll er till ovan begränsningar vid framtagning av titlar/beskrivningar för att all text ska få plats och synas i sökresultaten på Google. För att räkna tecken finns bra verktyg online, exempelvis http://www.charactercountonline.com/

Mål och syfte med alla sidor

Sammanfattningsvis är den viktigaste SEO-faktorn vid arbete med webbplatsens innehåll att ha ett mål och syfte med alla sidor. Varje sida ska med andra ord ha en egen röd tråd som den följer. Undvik att blanda ihop flera olika ämnen på en och samma sida. Dela istället upp olika områden på unika sidor. Har ni rekommendationerna ovan i bakhuvudet när ni arbetar med innehåll gör ni det i slutändan tydligare för både sökmotorer och användare att hitta på hemsidan. Detta leder till bättre förutsättningar för ökad synlighet i Googles träfflistor och en mer användarvänlig hemsida.

Checklista SEO-anpassad text

 • Använd beskrivande och tilltalande huvud- och underrubriker som lockar till läsning och som innehåller sökbegrepp som målgruppen använder
 • Tänk på att använda relevanta sökbegrepp i innehållsarbetet
 • Fortsätt använda relevanta Calls to Action som tar användare vidare på hemsidan
 • Implementera löpande bilder i samband med att nytt innehåll publiceras på hemsidan
 • Skriv relevanta titlar och beskrivningar för att göra Googleträffen mer tilltalande och attraktiv att klicka på

No items found.

Another Test Item

Hur gör man när man hittar persondata i sin webbanalys?

Matomo och persondata incidenter

Om du använder Matomo har du ett antal verktyg som hjälper dig att hantera dessa situationer.I Matomo kan du nämligen genom gränssnittet rensa bort de besök (visits/sessioner) som innehåller persondata och därigenom minska spridningen / skadan.

Så här gör du för att ta bort data i Matomo

Den enkla processen man behöver följa är:

1. Rensa bort data i visitor loggen.

2. Invalidera rapporter - Dvs processa om de aggregerade rapporterna så att data även försvinner från dessa.

3. Testa och validera (repetera 1 & 2) om du hittar mer data.

Hur skickar vi statistik till Europeiska kommissionen enligt SingleDigitalGateway (SDG)?

Vi har utvecklat två pluginer för Matomo för att stödja den nya EU-förordningen, Single Digital Gateway(SDG), läs mer här. Det första pluginet heter SingleDigitalGateway och den är byggd i enlighet med kraven från EU-kommissionen, för att skicka in kvantitativa rapporter baserad på besöksstatistik i Matomo. Er superanvändare i Matomo kan då definiera vilka URL:er som datat ska skickas för samt er unika API nyckel.

Det andra pluginet heter UserFeedback och ger stöd för att samla in den kvalitativa analysen med hjälp av formulär som bäddas in på er sajt med Matomo Tag Manager (MTM). För att sända insamlad data till EU-kommissionen så krävs SDG pluginet.

För utvecklingen av dessa plugin så har vi samarbetat med Arbetsförmedlingen och Skatteverket. Vi har även varit delaktiga i DIGG:s samarbetsrum tillsammans med andra myndigheter. Önskemål om nya funktioner tillkommer tätt och vi jobbar löpande med förbättringar.

Vi har även utvecklat en PHP klient för att koppla din analysplattform från SDG. Du hittar klienten här.

Installeras med composer: composer require digitalist/sdg-php-client

Är det möjligt att migrera befintlig statistik från Google Analytics?

Ja, det är möjligt att importera data från Google Analytics med hjälp av ett plugin, GoogleAnalyticsImporter - https://matomo.org/docs/google-analytics-importer/

Det kräver normalt handpåläggning för att det ska fungera.

Test FAQ Category

Hur gör man när man hittar persondata i sin webbanalys?

Matomo och persondata incidenter

Om du använder Matomo har du ett antal verktyg som hjälper dig att hantera dessa situationer.I Matomo kan du nämligen genom gränssnittet rensa bort de besök (visits/sessioner) som innehåller persondata och därigenom minska spridningen / skadan.

Så här gör du för att ta bort data i Matomo

Den enkla processen man behöver följa är:

1. Rensa bort data i visitor loggen.

2. Invalidera rapporter - Dvs processa om de aggregerade rapporterna så att data även försvinner från dessa.

3. Testa och validera (repetera 1 & 2) om du hittar mer data.

Är det möjligt att migrera befintlig statistik från Google Analytics?

Ja, det är möjligt att importera data från Google Analytics med hjälp av ett plugin, GoogleAnalyticsImporter - https://matomo.org/docs/google-analytics-importer/

Det kräver normalt handpåläggning för att det ska fungera.

Matomo vs Google Analytics - vad skiljer verktygen åt?

Det faktum att Matomo en gång skapades för att vara ett open source alternativ till GA innebär att väldigt mycket saker i plattformarna är lika, framförallt när det kommer till hur mätning görs. Har du arbetat med GA kommer du snabbt känna igen dig i Matomo.

 • En Property i GA kallas Website i Matomo
 • Users i GA heter Visitors i Matomo
 • Sessioner i GA heter Visits i Matomo
 • Pageviews och Event finns i Matomo också och fungerar mycket likt GA.
 • Landing pages i GA heter Entry pages i Matomo
 • Exit pages finns i Matomo också
 • Site search finns i Matomo också
 • Båda platformarna tillåter Custom Dimensions
 • Båda plattformarna erbjuder Segmentering av användare
 • Kampanjtaggar fungerar i Matomo också
 • Du kan integrera Google Search Console i Matomo för att få mer detaljerad info om organiska sökningar

Hur hanterar Digitalist personuppgifter?

Vi upprättar ett Personuppgiftsbiträdesavtal (DPA) med er så ni kan vara säkra på att ni är i trygga händer. Vidare har Matomo inbyggda funktioner för att gallra personuppgifter, anonymisera IP-adresser, tillgodose GDPR-principerna om interoperabilitet, användarnas rättighet att bli glömda m.m.

Vi kan även erbjuda övervakning av PII-data och generera automatisk larm till våra incidentkanaler.

Hur genomförs utbildningen i Matomo?

Vi har genomfört många halvdags- och heldagsutbildningar genom åren. Vi tar fram det upplägg som passar er bäst. Utbildningar kan genomföras under ett eller flera tillfällen, men allra helst genom att vi arbetar praktiskt med verkliga exempel och behov.

Kontakta oss om ert nästa projekt!

Vill du prata med en kundansvarig direkt? Klicka här! För jobb eller praktik klicka här!