Efter noybs 101 klagomål om olagliga överföringar av personuppgifter mellan EU och USA har den svenska dataskyddsmyndigheten (IMY) fattat beslut mot fyra företag och utfärdat böter på över 12 miljoner SEK (1 miljon euro) för användning av Google Analytics på deras webbplatser. Detta är den första ekonomiska sanktionen som påförs företag för användning av Google Analytics, trots att andra europeiska myndigheter redan har fastställt att det bryter mot GDPR.

Matomo är ett GDPR-säkert alternativ

Digitalist erbjuder Matomo som en SaaS-tjänst för webbanalys, som är ett alternativ till Google Analytics. Vi lägger stor vikt vid användarnas integritet och dataskydd, och vi är stolta över att följa alla krav enligt GDPR (General Data Protection Regulation).

Matomo erbjuder avancerade funktioner för spårning och analys av webbplatsbesökare, samtidigt som verktyget undviker att samla in personligt identifierbar information. Vi använder IP-anonymisering, ger användare möjlighet att avstå från spårning och säkerställer starkt dataskydd. På detta sätt kan företag få insikter om sina webbplatser och användarbeteenden utan att kränka användarnas integritet.

Det är viktigt att notera att IP-anonymisering i Google Analytics inte är tillräckligt för att uppfylla GDPR-kraven. Enbart att anonymisera IP-adresser hindrar inte identifiering av enskilda personer genom att korsreferera med andra data eller använda avancerade analysmetoder.

Ta kontroll

Uppnå en säker och laglig webbanalys med Matomo! Med vår plattform kan du fatta välgrundade beslut baserade på användardata, samtidigt som du värnar om dina besökares personuppgifter. Ta kontroll över din webbanalys och skapa förtroende hos dina användare med Matomo.

No items found.