Teknologier utvecklas i rasande takt och hela branscher omformas framför våra ögon, men en sak består: ju nöjdare medarbetare vi har, desto bättre kan vi hjälpa våra kunder att utvecklas. Därför fortsätter vi att satsa på det viktigaste vi har: våra medarbetare.

Great place to work certifiering 2023

Digitalist är certifierat som arbetsgivare av Great Place To Work™ 2023! Certifieringen är ett bevis på att vi är en arbetsplats där varje medarbetare upplever en hög grad av tillit och respekt. Undersökningen som eventuellt leder fram till en certifiering omfattar över 10.000 organisationer och 19.500.000 medarbetare över hela världen.

I år har vi förbättrat oss på flera områden, bland annat har vi sedan förra året gått från 90% till 93% av våra medarbetare som ger oss toppbetyg som svar på frågan: ”Taking everything into account, I would say this is a great place to work.” 

Utöver GPTW så har vi även vunnit ett internationellt designpris, German Design Awards, för våra lokaler under året, vilket är frukten av ytterligare en satsning på vår personals arbetsmiljö.

Bättre medarbetare

Ryktet om en riktigt bra arbetsplats sprids snabbt. Glada medarbetare är i sig en framgångsrik strategi för att rekrytera de bästa medarbetarna på marknaden.

Organisationer som är Great Place to Work®-certifierade har i snitt 50% lägre personalomsättning jämfört med genomsnittliga svenska organisationer. Även sjukfrånvaron är ungefär hälften så hög som genomsnittet. På en arbetsplats där det råder tillit mellan ledare och medarbetare åt båda hållen mår människor bättre och känner sig sporrade att göra sitt bästa.

Nya medarbetare och kunder

Under 2023 hade vi glädjen att välkomna 15 fantastiska företag och organisationer som kunder. Samtidigt har vi välkomnat 13 nya medarbetare till våra team.

Fler tjänster och certifieringar

Vi har också breddat vårt utbud av tjänster med till exempel Directus CMS, Designsystem, Rebel Metrics (ett verktyg för att visualisera data i Matomo), samt e-handelslösningar. Allt för att kunna hjälpa våra kunder så bra som möjligt. 

Under det senaste året har vi också blivit ISO-certifierade, och stoltserar nu med följande certifieringar:

  • Kvalitet: ISO 9001
  • Miljö: ISO 14001
  • Informationssäkerhet: ISO/IEC 27001
  • Arbetsmiljö: ISO 45001

För våra kunder innebär det flera fördelar:

  • Certifieringarna borgar för ordning och reda och god kvalitet i alla våra leveranser 
  • Med certifieringarna följer ett systematiskt arbete med att ständigt förbättra våra leveranser
  • Att vår egen och våra kunders information behandlas säkert
Läs mer om Great Place To Work!
No items found.