OpenSaas vs Saas vs OnPrem (Open Source on Prem)

Kontrollfrågor, är detta ett äkta Open SaaS:

  • Är kodbasen du använder i SaaS-versionen av produkten licensierad under en standardprogramvarulicens för öppen källkod som MIT, GPL eller BSD?
  • Är kodbasen fullt tillgänglig i ett offentligt repo som GitHub?
  • Är kodbasen uppbyggd i samarbete? Med andra ord, kan utvecklare som inte arbetar för SaaS-företaget bidra till att förbättra och utöka mjukvaran över tid?
  • Finns det exempel på företagskunder som framgångsrikt kör programvaran i produktion i sin egen driftmiljö utan att betala för SaaS-tjänsten?
  • Gör SaaS-tjänsten det tydligt i dokumentationen, användarvillkoren eller till och med användargränssnittet hur du kan "exportera din app" och sätta den i produktion i din egen driftmiljö om du ville?
  • Gör SaaS-tjänsten det möjligt för dig att få programvaran i produktion framgångsrikt utan att behöva administrera något under programvaruapplikationslagret i stacken? Med andra ord, behöver du aldrig interagera med underliggande servermjukvara som Apache, Linux, MySQL eller PHP, och behöver du aldrig interagera direkt med serveradministrationens instrumentpaneler för en molntjänst?
  • Ger SaaS-tjänsten dig support, så att om det finns ett problem med din programvara, kommer SaaS-företaget att felsöka det åt dig som en del av de avgifter du redan betalar för din SaaS-tjänst?

No items found.