För andra året i rad har vi haft äran att delta och inspirera på SchoolSofts årliga vårkonferens. I år gick färden till Gdansk i Polen och temat var, kanske inte helt oväntat AI, ett av våra växande affärsområden.

Vi började med att introducera AI som en innovativ och tidsbesparande kollega med en mängd olika användningsområden – allt från att fungera som en dygnet runt assistent, till att vara en utvecklarkollega, ett bollplank eller hjälpa till med den kreativa processen.  Men först av allt gick vi igenom de kanske mindre roliga, men ack så viktiga delarna i att jobba med Ai – informationssäkerhet, lagstiftning och etik.

Tydlig policy

Vår erfarenhet är att en tydlig policy och tydliga riktlinjer för hur man jobbar med AI är avgörande för att undvika vanliga fallgropar, som att oavsiktligt dela känslig data eller använda AI på ett oetiskt sätt. 

Vi tog också upp den oro som finns kring att AI kan komma att ersätta jobb i framtiden och pratade om hur vi på bästa sätt kan förbereda oss för dessa förändringar. Vi betonade vikten av att vara proaktiv när det kommer till att utbilda sig och anpassa sina arbetsmetoder men också om att dra nytta av det vi människor fortfarande är bättre på.

Språkmodeller, bildgenereringsverktyg och virtuella assistenter

Under presentationen visade vi olika typer av AI-verktyg såsom stora språkmodeller, bildgenereringsverktyg och virtuella assistenter. Genom live-demonstrationer fick deltagarna se hur dessa verktyg kan användas för att effektivisera arbetsflöden, förbättra kundservice och skapa innovativt innehåll.

Intelligenta agenter

Vi utforskade även konceptet med intelligenta agenter, system som autonomt utför uppgifter för att nå mål och tekniker som "embedding" och RAG, vilket förbättrar deras förmåga att förstå och bearbeta stora mängder information effektivt och minimera så kallade hallucinationer. Deltagarna fick i och med det möjlighet att experimentera med vår AI-hubb.

”Digitalist har även i år hjälpt oss med föreläsning, inspiration och workshops på ett helt förträffligt sätt. Temat var i år AI och efter Digitalists presentationer känner vi på SchoolSoft oss bättre rustade för att fortsätta vår AI resa, med många bra idéer att jobba vidare med. Ett stort tack till David E och David H för en väldigt givande eftermiddag. Vi ses förhoppningsvis nästa år igen!”

Erik Zimmerman, VD SchoolSoft

Efter introduktionen som lade en grundförståelse så körde vi praktiska workshops. Genom att testa verktygen själva och i grupp fick medarbetarna en förståelse för hur AI kan förstärka deras sätt att arbeta och interagera med kunder. Vi analyserade olika scenarion och verkliga användarfall tillsammans och hjälptes åt med att hitta konkreta lösningar som skulle kunna implementeras direkt i verksamheten.

Ljus framtid

Framtiden för AI ser ljus ut med ständigt förbättrade modeller och nya möjligheter och vi anser att företag som vågar satsa på AI och integrera tekniken i sin vardag kommer att ha ett försprång i en allt mer digitaliserad och snabbrörlig värld. 

Behöver du en AI-boost?

Vill du också få till en AI-boost/AI-injektion på ditt företag och kickstarta er resa? Kontakta oss så berättar vi mer!

Läs mer om våra AI-tjänster
No items found.