Artificiell intelligens

På Digitalist är Artificiell intelligens en kollega bland andra.