Se filmen från seminariet om byte från GA till Matomo

Tomas Persson
2023-02-02

I detta seminarie går jag igenom

  • Bakgrunden till Schrems domarna och EU´s lagar runt privacy.
  • En generell genomgång av utmaningarna med webbanalys och persondata
  • Ett resonemang kring varför GA4 fortfarande är väldigt problematiskt ur ett GA4 perspektiv
  • En förklaring till hur Matomo löser problemen
  • En översikt på hur du kan migrera ditt data från Google Analytics in till Digitalists Matomo SaaS

Om du är intresserad av en offert på vår Matomo SaaS så tveka inte att kontakta oss direkt.

No items found.