Tillgänglighet

Tillgänglighet på Digitalist handlar om att alla ska ha lika enkel tillgång till information, till exempel på en webbplats. Samhället idag förutsätter att alla måste kunna sköta allt större delar av sitt liv via digitala plattformar.
Tillgänglighet som tjänst

Kontakta oss om ert nästa projekt!

Vill du prata med en kundansvarig direkt? Klicka här! För jobb eller praktik klicka här!