På detta seminarium kommer vi att demonstrera en ny plugin till Matomo där man i gränssnittet kan skapa webbenkäter mot dina besökare. Det kan tex handla om att mäta huruvida målgruppen förstår innehållet genom att ställa frågor. Tack vare att detta görs genom Matomo så öppnar det upp för att genomföra enkäter där vi lever upp till de europeiska integritetslagarna.

Målgrupp

För dig som använder Matomo och som vill börja göra webbenkäter som följer våra lagar och regler.

Bakgrund

Att arbeta datadrivet är idag en självklarhet för de flesta digitala produktägare och med ett datadrivet fokus har vi lärt oss att vi behöver arbeta med både kvantitativ och kvalitativ data för att kunna ta beslut.

I spåren av GDPR har vi dock fått överge många av de digitala verktyg som vi tidigare förlitat oss på. Google Analytics har varit branschstandard för webbstatistik och för kvalitativ insamling har många använt verktyg som tex Hotjar, Usabilla eller Google Forms.

Utmaningen idag är att samtliga av dessa molntjänster gör att vi bryter mot EUs privacy lagstiftning eftersom vi lagrar persondata utanför EU. Idag ser vi många initiativ där företag och organisationer bygger upp sina egna lösningar eller där CMS-leverantörer erbjuder enkätverktyg som en del av sitt CMS, men väldigt ofta är dessa verktyg inte så flexibla och datat är ofta svårt att hantera.

Detta får du lära dig

I detta seminarium kommer vi att visa upp framtidens lösning som vi byggt upp i Matomo, som numera får anses som standard för webbstatistik inom offentlig sektor inom EU.

Fördelar med att göra webbenkäter genom Matomo

  • Detta gör det möjligt att använda segmenten i Matomo även för era enkäter. Vi skulle då t ex svara på frågan hur nöjda är Internet Explorer-användare i Finland i jämförelse med Chrome-användare i Sverige.
  • Det är även enkelt att mäta när enkätsvar kommer in i Matomo eftersom interaktioner sparas som event i Matomo (om man vill).
  • Vi använder oss även av Matomos Tag Manager för att styra var enkäter visas vilket gör att vi kan sätta upp väldigt avancerade regler för visningar.
  • Enkätdata är enkelt att exportera via Matomos API, vilket möjliggör export som exempelvis JSON, XML, HTLM, CSS, XLS så att datat enkelt kan visualiseras i de verktyg ni använder internt för presentation.

Talare

Tomas Persson är digital strateg med över 20 års erfarenhet av webbprojekt på Digitalist.

Tid och plats

Webbinarium, onsdag 20 januari 2021 kl 08.45-09.15.

Läs också blogginlägget Är Google Analytics GDPR compliant?

No items found.