Vi kommer att demonstrera Matomo som verktyg, men även prata om webbanalys ur ett privacy-perspektiv.

Google Analytics gör att det är svårt att leva upp till våra lagar och regler. Under dragningen kommer vi att kika på vad Matomo är för produkt, det är ju Open Source men vad betyder det? Kan man lite på det, vem tar ansvar ? Vi går snabbt igenom gränssnittet och visar upp de plugins vi brukar rekommendera för att kunna jobba mer datadrivet.

Slutligen kommer vi att prata om hur man lyckas med att byta verktyg. Vilka utmaningar finns och vilka är våra rekommendationer vi har efter att ha hjälpt bland andra Arbetsförmedlingen och Skatteverket med att införa Matomo.

Målgrupp

Du som vill se mer av verktyget Matomo och samtidigt förstå varför tex Google Analytics inte är så bra ur ett privacy-perspektiv.

Talare

Tomas Persson är  digital strateg med över 20 års erfarenhet av webbprojekt på Digitalist.

Tid och plats

Webinarium, onsdag 1 april kl 08.15-09.15.


No items found.