Digitalistering är en av de krafter som driver förändring och i takt med att artificiell intelligens (AI) och annan revolutionerande teknik integreras i våra organisationer går utvecklingen än snabbare och upplevs som mer svårfångad. Snabb förändring kräver därför en dynamisk och flexibel inställning till förändringsledning. Här framträder "Appreciative Inquiry" – inte att förväxla med artificiell intelligens även om båda är relevanta i sammanhanget – som en nyckelmetod för att hantera denna accelererande förändringshastighet.

Vad är Appreciative Inquiry?

Appreciative Inquiry är en filosofi och metodik för förändringsledning som skiljer sig från traditionella, problemfokuserade strategier. Utvecklad av David Cooperrider och Suresh Srivastva på 1980-talet, centrerar Appreciative Inquiry kring idén att organisatoriska förändringar bör fokusera på att identifiera och bygga vidare på det som redan fungerar – organisationens styrkor och framgångar.

De fem grundpelarna i Appreciative Inquiry

 • Konstruktivitet: Fokus på positiva narrativ och framgångshistorier.
 • Samtidighet: Förändring sker i samma ögonblick som dialogen initieras.
 • Nyfikenhet: Organisationer ses som öppna böcker, där varje sida erbjuder möjligheter.
 • Framåtblickande: Framtiden formas genom dagens drömmar och visioner.
 • Positivt: En betoning på det positiva för att inspirera och motivera.

Varför är Appreciative Inquiry än mer relevant idag?

I en värld där digitalisering och än mer artificiell intelligens omformar arbetsplatser och arbetsprocesser behövs perspektiv och metoder som Appreciative Inquiry erbjuder för att säkerställa att den mänskliga aspekten inte går förlorad. Med till exempel AI-assistenter som tar över rutinmässiga uppgifter blir det allt viktigare för organisationer att kanalisera mänsklig kreativitet och innovation.

Appreciative Inquiry inom förändringsledning erbjuder en väg att harmonisera teknologiska framsteg med mänsklig utveckling.

Appreciative Inquiry som ett verktyg för positiv förändring

Genom att använda Appreciative Inquiry kan ledningsgrupper effektivt navigera i förändringar genom att:

 • Uppmuntra Positivitet: Genom att fokusera på det som fungerar väl ökar engagemanget och arbetsglädjen.
 • Framhäva Styrkor: Appreciative Inquiry hjälper till att identifiera och förstärka organisationens unika styrkor vilket är avgörande i en konkurrensutsatt värld präglad av snabb förändring och osäkerhet.
 • Driva Innovation: Genom att drömma stort och utan begränsningar främjas innovativa lösningar som kan integrera och maximera fördelarna med artificiell intelligens.

Slutsats: Framtiden för förändringsledning

I en tid där artificiell intelligens och mänsklig insikt samverkar för att skapa framtidens organisationer blir Appreciative Inquiry ett alltmer relevant perspektiv. Det är inte bara ett sätt att hantera förändring – det är ett sätt att omfamna och leda den. Genom att införliva principerna och praktikerna av AI kan ledningsgrupper försäkra sig om att deras organisationer inte bara överlever i en snabbt föränderlig värld utan också nyttjar sina styrkor för att bli starkare.

Vidare läsning

Här är fem användbara resurser för dig som vill fördjupa dig. Dessa länkar erbjuder olika perspektiv och verktyg för att förstå och implementera Appreciative Inquiry i en organisationskontext.

 1. Six Questions that Can Lift Your Leadership: Denna gratis e-bok från cvdl.ben.edu utforskar frågor som ställs under en Appreciative Inquiry-process. Det är en utmärkt startpunkt för ledare som vill förstå hur AI kan lyfta deras ledarskap.
 2. Appreciative Inquiry Tools, Exercises and Activities: På positivepsychology.com hittar du praktiska verktyg, övningar och aktiviteter för att tillämpa AI. Denna resurs är perfekt för den som söker konkreta sätt att tillämpa AI i sin organisation.
 3. Onlineutbildningar i Appreciative Inquiry: The Center for Appreciative Inquiry erbjuder onlineutbildningar som fördjupar förståelsen för AI genom praktisk tillämpning, gruppdiskussioner och reflektiva övningar. Det är en omfattande resurs för de som vill lära sig mer om AI och dess tillämpningar.
 4. The Appreciative Inquiry Commons: På aicommons.champlain.edu finns en samling kuraterade resurser, inklusive böcker och videor, för att lära sig mer om Appreciative Inquiry. Denna plattform är särskilt värdefull för att förstå hur AI kopplar samman med positiv psykologi.
 5. Guide to Appreciative Inquiry från FSG: Denna guide går igenom filosofin bakom Appreciative Inquiry och hur den kan användas för att skapa en positiv och produktiv framtidsvision. Den är idealisk för grupper som vill skapa en gemensam vision om framtiden.

Vill du veta mer om hur vi använder Appriciative Inquiry och Artificiell inteligens i våra innovativa metoder, processer och lösningar? Kontakta oss!

No items found.