Digitalist blir ny leverantör till Digg. Myndigheten för digital förvaltning. Uppdraget gäller förvaltning och nyutveckling av dataportal.se – Sveriges nationella dataportal.

Portalens syfte är att främja användningen av delad data och generera mervärde för företag, samhälle och offentlig sektor. I upphandlingen efterfrågades bland annat ett agilt förhållningssätt, vana att arbeta med öppen källkod och kompetens inom headless cms.

– Vi är en perfekt matchning för det här uppdraget, säger Ulrika Mengshoel Wedelin, vd Digitalist Sweden. Vi är Nordens ledande open source-expert med lång och bred erfarenhet av offentlig sektor. Med oss får Digg ett team som kan deras applikationer och tar fullt ansvar, både för förvaltning och nyutveckling. Det ger kvalitet och trygghet.

Digitalist vann upphandlingen i konkurrens med bland andra CGI, Consid, HiQ, KnowIT, Sogeti, Sopra Steria och Tieto. Anbudet bedömdes vara det bästa utifrån den expertis och förståelse för uppdragets komplexitet som efterfrågades.

Dataportalens produktägare, Josefin Lassinantti, är nöjd med utfallet av upphandlingen:

– Vi sökte en leverantör som visade stor förståelse för öppna teknologier och förstår hur man genom design och utveckling kan hjälpa olika målgrupper i samhället att få ut nyttan av dessa. Digitalist visar med sina processer och sin organisation att man har den erfarenhet och det driv som vi ser är viktigt för att vi ska kunna både förvalta och vidareutveckla dataportalen till en riktigt bra och viktig tjänst för framtiden.

I projektet kommer Digitalist Sweden AB att koncentrera sig på att bygga en stabil plattform för dataportalen och bygga förutsättningar för förutsägbar vidareutveckling. Detta möjliggör en kontinuerlig utveckling och expansion av portalen.

– Det här är ett drömuppdrag! Samhällsnytta är vår ledstjärna, fortsätter Ulrika Mengshoel Wedelin. Det är en ära för oss att arbeta tillsammans med Digg och bidra till att stärka Sverige som beställare av digitala tjänster. Vi anser att utveckling som finansieras med skattemedel ska gå att återanvända för samhällets bästa. Därför känns det extra kul att öppen källkod så uttalat var ett krav från Diggs sida.

Avtalet gäller som längst i 4 år och har en budgetram på 60 miljoner kronor.

No items found.