Intervju med långdistanscyklisten, webbanalytikern och SEO-experten Marc

Matts Hildén
2019-11-19

Hej Marc, beskriv vad jobbar du med!

För att kunna matcha ett eller flera erbjudanden mot potentiella målgrupper och deras behov krävs det att man har mätbara mål. Webbanalys är analysen av vad som händer på till exempel en webbplats: trafik, besökarnas beteende och marknad med utgångspunkt i verksamhetens mål. Utan tydliga mål och mätning av hur besökare agerar chansar man bara.

Webbanalys handlar om att kartlägga marknadens behov mot ett utbud av dina tjänster, att ta ut data och ingångsvärden för sina verksamhetsmål och sin marknad. Jag jobbar med att skapa en samlad bild av beteendet i och runtomkring verksamhetens digitala närvaro.

Sedan behöver man analysera hur man når ut med sitt erbjudande till nya och befintliga kunder. Konsten att synas med rätt erbjudande för rätt målgrupp utgörs till störst del av sökmotoroptimering, SEO. Googlar till exempel en tänkt kund på “skor” i allmänhet, eller googlar de efter “Nike” eller “seglarstövlar”?

SEO är ett verktyg för att kunna skylta med vad man kan bäst så att man kan attrahera relevant trafik - det vill säga konverterande kunder. Exempel på konvertering är om en potentiell kund faktiskt tar steget att köpa dina skor, skänka pengar till din välgörenhet eller bli medlem i din organisation. Analys av SEO-insatser är en del av en datadriven process som ska ta verksamheten mot sina mål.

Du är ju en långdistanscyklist av guds nåde, vad finns det för likheter mellan cykling och ditt jobb?

Det går att träna upp sin kropp, sova gott och ladda med energi så att man är beredd en lång strapats med cykeln. Man kan vara stark i kroppen och mentalt förberedd på den stundande ansträngningen. Men utan en riktning, mål och planering för yttre omständigheter kommer man inte nå dit man tänkt. Hur mycket kapital man än samlat på sig. Om man inte har koll på vart man är på väg spelar det ju ingen roll hur snabbt man cyklar. Riktig styrka är att strategiskt kanalisera det man är bäst på.

Varför är det här viktigt för företag och organisationer?

Kommunikation och marknadsföring är inte gratis för något företag eller organisation, det kostar både tid och pengar. I alla verksamheter bör man minimera risker och rena chansningar, det handlar om att försvara sina investeringar. Om man inte analyserar och mäter så man går miste om inkomstströmmar, möjligheter till affärsutveckling och kontakten med sina målgrupper. Det är svårt att driva ett företag utan mål för sina affärer och en vision för företaget. På samma sätt är det ohållbart att inte koppla dessa mål mot sitt utbud, sina kanaler och tänkta marknad. 

Har man ett datadrivet tänk, alltså att man ser till att underbygga beslut med fakta, kommer man kunna göra stora vinster i olika delar av arbetet. Gör man den här läxan kan man ge sina kunder relevanta erbjudanden och kan man vara säker på att man prioriterar rätt insatser i rätt tid. 

Genom att jobba datadrivet kan man dessutom skapa säkrare förutsättningar för förändring inför framtida riktningar och möjligheter. 

Vilka är de vanligaste missförstånden kring webbanalys och SEO?

Det är vanligt att man har målspårning på sin webbplats och därmed tänka att man jobbar datadrivet. Det viktiga för mig är att mål som sätts upp i exempelvis Google Analytics är förankrade i insiktsarbete och att uppföljningen av målen kan kopplas till effektmål eller förbättringsarbeten. Målspårning behöver mening.

Många vet vid det här laget att SEO är en livsviktig del i digital närvaro. Men tyvärr förekommer det fortfarande ett glapp mellan att inse vikten av SEO - och att veta vilka insatser som krävs både proaktivt och löpande. Ibland när jag initialt frågar hur man jobbar med SEO, hänvisar man bara till den byrå som byggt webbplatsen eller en annonsbyrå som kommit med tips kring SEO. Men det är viktigt att kunskapen om vad SEO faktiskt är delas mellan mig och kunden. Det bör finnas mer än bara “stöd för SEO” i CMS:et. Våra kunder behöver inte kunna allt teknisk, men det behövs en plan, mål och någon som kan “äga” uppföljningen av den planen. Vi på Digitalist hjälper givetvis till med att få detta på plats. Jag jobbar som strategiskt stöd, webbanalytiker och som allmänt bollplank löpande.

I vilket läge gör analys och SEO mest nytta?

Det frestar mig att säga i alla lägen, men jag tror att mitt arbete gör störst verkan när jag kan hjälpa till att skapa en strategi från grunden. När jag tillsammans med kollegor och kund kan skapa en tydlig nulägesbild med hjälp av insikter om mål, marknad och erbjudande. Arbetet med att identifiera insatser inom SEO, konverteringsoptimering, design och innovation handlar mycket om att skapa riktigt bra förutsättningar inom kundens organisation. Ett datadrivet arbetssätt blir snabbt lönsamt.

Slutligen, har du några tips om man vill veta mer om webbanalys och SEO?

Jag kan tipsa om McKinseys tankar om att arbeta i tre horisonter - i vilka insikter och analys utgör själva motorn.

När det kommer till SEO tycker är man mer än välkommen att höra av sig till mig direkt och boka en tid eller komma till något av våra frukostseminarier och lyssna på mig när jag talar om SEO nästa gång. Kaffe, te, vatten eller lunch.

No items found.

Another Test Item

Hur gör man när man hittar persondata i sin webbanalys?

Matomo och persondata incidenter

Om du använder Matomo har du ett antal verktyg som hjälper dig att hantera dessa situationer.I Matomo kan du nämligen genom gränssnittet rensa bort de besök (visits/sessioner) som innehåller persondata och därigenom minska spridningen / skadan.

Så här gör du för att ta bort data i Matomo

Den enkla processen man behöver följa är:

1. Rensa bort data i visitor loggen.

2. Invalidera rapporter - Dvs processa om de aggregerade rapporterna så att data även försvinner från dessa.

3. Testa och validera (repetera 1 & 2) om du hittar mer data.

Hur skickar vi statistik till Europeiska kommissionen enligt SingleDigitalGateway (SDG)?

Vi har utvecklat två pluginer för Matomo för att stödja den nya EU-förordningen, Single Digital Gateway(SDG), läs mer här. Det första pluginet heter SingleDigitalGateway och den är byggd i enlighet med kraven från EU-kommissionen, för att skicka in kvantitativa rapporter baserad på besöksstatistik i Matomo. Er superanvändare i Matomo kan då definiera vilka URL:er som datat ska skickas för samt er unika API nyckel.

Det andra pluginet heter UserFeedback och ger stöd för att samla in den kvalitativa analysen med hjälp av formulär som bäddas in på er sajt med Matomo Tag Manager (MTM). För att sända insamlad data till EU-kommissionen så krävs SDG pluginet.

För utvecklingen av dessa plugin så har vi samarbetat med Arbetsförmedlingen och Skatteverket. Vi har även varit delaktiga i DIGG:s samarbetsrum tillsammans med andra myndigheter. Önskemål om nya funktioner tillkommer tätt och vi jobbar löpande med förbättringar.

Vi har även utvecklat en PHP klient för att koppla din analysplattform från SDG. Du hittar klienten här.

Installeras med composer: composer require digitalist/sdg-php-client

Är det möjligt att migrera befintlig statistik från Google Analytics?

Ja, det är möjligt att importera data från Google Analytics med hjälp av ett plugin, GoogleAnalyticsImporter - https://matomo.org/docs/google-analytics-importer/

Det kräver normalt handpåläggning för att det ska fungera.

Test FAQ Category

Hur gör man när man hittar persondata i sin webbanalys?

Matomo och persondata incidenter

Om du använder Matomo har du ett antal verktyg som hjälper dig att hantera dessa situationer.I Matomo kan du nämligen genom gränssnittet rensa bort de besök (visits/sessioner) som innehåller persondata och därigenom minska spridningen / skadan.

Så här gör du för att ta bort data i Matomo

Den enkla processen man behöver följa är:

1. Rensa bort data i visitor loggen.

2. Invalidera rapporter - Dvs processa om de aggregerade rapporterna så att data även försvinner från dessa.

3. Testa och validera (repetera 1 & 2) om du hittar mer data.

Är det möjligt att migrera befintlig statistik från Google Analytics?

Ja, det är möjligt att importera data från Google Analytics med hjälp av ett plugin, GoogleAnalyticsImporter - https://matomo.org/docs/google-analytics-importer/

Det kräver normalt handpåläggning för att det ska fungera.

Matomo vs Google Analytics - vad skiljer verktygen åt?

Det faktum att Matomo en gång skapades för att vara ett open source alternativ till GA innebär att väldigt mycket saker i plattformarna är lika, framförallt när det kommer till hur mätning görs. Har du arbetat med GA kommer du snabbt känna igen dig i Matomo.

 • En Property i GA kallas Website i Matomo
 • Users i GA heter Visitors i Matomo
 • Sessioner i GA heter Visits i Matomo
 • Pageviews och Event finns i Matomo också och fungerar mycket likt GA.
 • Landing pages i GA heter Entry pages i Matomo
 • Exit pages finns i Matomo också
 • Site search finns i Matomo också
 • Båda platformarna tillåter Custom Dimensions
 • Båda plattformarna erbjuder Segmentering av användare
 • Kampanjtaggar fungerar i Matomo också
 • Du kan integrera Google Search Console i Matomo för att få mer detaljerad info om organiska sökningar

Hur hanterar Digitalist personuppgifter?

Vi upprättar ett Personuppgiftsbiträdesavtal (DPA) med er så ni kan vara säkra på att ni är i trygga händer. Vidare har Matomo inbyggda funktioner för att gallra personuppgifter, anonymisera IP-adresser, tillgodose GDPR-principerna om interoperabilitet, användarnas rättighet att bli glömda m.m.

Vi kan även erbjuda övervakning av PII-data och generera automatisk larm till våra incidentkanaler.

Hur genomförs utbildningen i Matomo?

Vi har genomfört många halvdags- och heldagsutbildningar genom åren. Vi tar fram det upplägg som passar er bäst. Utbildningar kan genomföras under ett eller flera tillfällen, men allra helst genom att vi arbetar praktiskt med verkliga exempel och behov.

Kontakta oss om ert nästa projekt!

Vill du prata med en kundansvarig direkt? Klicka här! För jobb eller praktik klicka här!