Det har uppmärksammats flitigt i media. Svenska myndigheter läcker data om våra surfvanor via webbanalysverktyg som Google Analytics. Webbanalysverktygen används av organisationer för att få information om användare som besöker deras webbplats för att på så sätt kunna förbättra sin webb. Problemet uppstår när den informationen lagras i molntjänster i tredjeland.

Datasekretess och inlåsning

I en ny studie från Högskolan i Skövde har forskarna undersökt hur stor del av de svenska myndigheterna som använder så kallade proprietära teknologier, teknologier som tillhandahålls av specifika, ofta globala leverantörer såsom Google. I den andra delen av studien har man undersökt vilket organisatoriskt engagemang det finns för det öppna programvaruprojektet Matomo.  I anslutning till denna mycket intressanta studie blev vi på Digitalist kontaktade.

Studien visar att 94 procent av de svenska myndigheterna, vid tidpunkten för datainsamlingen, använder proprietära teknologier för webbanalys, där Google Analytics klart dominerar, vilket medför problem kring datasekretess och inlåsning. Öppna programvaruprojekt skulle dock kunna lösa upp många av knutarna. I studien visar forskarna att Matomo är ett alternativ som kan möjliggöra en hållbar förvaltning och skapa förutsättningar för att undvika dessa problem.

Att hantera data i Sverige fullt möjligt

Allt fler myndigheter har under de senaste åren uppmärksammat problem med databehandling som innebär tredjelandsöverföringar. När myndigheter använder öppen programvara får de goda förutsättningar att upprätthålla en god kontroll på den data de behandlar. Det kan ske internt på myndigheten eller med hjälp av upphandlade, externa konsulter som kan stå för installation och drift på myndighetens egna servrar, menar forskarna.

– Programvara som tillhandahålls under en licens som uppfyller definitionen för öppen programvara ger myndigheten möjlighet att hantera data i Sverige. För Matomo liksom många andra öppna programvaror finns det svenska företag som tillhandahåller både tjänster och support, säger Jonas Gamalielsson.

Läs studien här!

Läs också blogginlägget Matomo vs Google Analytics - vad skiljer verktygen åt?

Få hjälp med Matomo
No items found.