För Regeringskansliets räkning tar vi på Digitalist hand om Sveriges Författningssamling och ser till att svenska lagtexter publiceras och finns tillgängliga. Uppdraget innefattar uppdateringar och tillgänglighetsanpassningar. En stor ära för oss!

Läs och lyd lagen!
No items found.