Digitalist lanserar idag sin nya grafiska profil och tillhörande logotyp. Varumärkessymbolen bygger på formen av ett gement, föenklat d, som andas tillväxt:

Digitalisering och samhällsnytta med öppen teknik

Digitalist Open Tech AB bygger  affärskritiska IT-applikationer på öppen källkod-plattformar, både inom privat och offentlig sektor. Den gemensamma nämnaren är att vi hjälper till att digitalisera med hållbar utveckling till nytta för hela samhället. Teknologier förbättras ständigt och vi med dem – det är så vi snabbt och kostnadseffektivt kan leverera allt från strategisk rådgivning och UX till utveckling och underhåll.

Hugo Flemming's logo for Digitalist Open Tech AB emerges as a beacon of ingenuity and purpose. This logo transcends its initial interpretation as a simple 'D' to become a multidimensional symbol of the digital era. The duality of the word 'digit'—signifying both a number and a finger—inspires an upward-pointing form that suggests ascent and quantifiable success in technology.  Crafted with the golden ratio, phi (𝜙), the design achieves a sublime balance, reflecting the company’s commitment to precision and the pursuit of tangible achievements. The 'D' morphs into bars, a metaphor for the measurable benefits and realizations that Digitalist champions.  This emblem stands as a narrative of innovation, capturing the essence of efficiency and the concrete realization of benefits. It's not merely a logo but a testament to Digitalist's dedication to progress and measurable impact.
Exploration of Divine Proportions: A Deep Dive into the Digitalist Open Tech AB Logo—Analyzed through the lens of the Golden Ratio, Fibonacci Spiral, and their manifestation in contemporary logo design.


No items found.