QA(Quality Assurance)-teamet på Digitalist är involverade i nästan alla våra kundprojekt. De kvalitetssäkrar all ny kod innan den deployas för att säkerställa att allt funkar som det ska. Det är helt enkelt lättare att rätta till misstag i testmiljön – än när applikationen är live och används av era kunder.

QA-teamet stöttar också projektledare och utvecklingsteam under projektets gång genom att hjälpa till att dubbelkolla, ifrågasätta och komma med förslag på hur produkten kan bli mer användarvänlig, säker och enklare att förstå. QA är bryggan mellan utvecklingsteamet och kunden och representerar användaren – innan er produkt är live. Här är tre skäl till varför QA är en smart investering som snabbt lönar sig:

QA verifierar designen

När QA-teamet kliver in sätter de på sig användarhatten och kollar att designen håller i skarpt läge. Hur upplever någon som inte suttit med i designmöten och varumärkesworkshops användbarheten och känslan? När QA-tester genomförs ser vi  om skisserna håller på riktigt. 

Djävulen bor i detaljerna

Fördelen med QA är att det kommer in nya ögon som lättare upptäcker sådant som övriga inte hunnit fokusera på. Med QA i projektet kan projektledaren fokusera på övergripande projektledning och se helheten, utvecklarna på att bygga produkten rätt och QA fångar upp de små men ack så viktiga detaljerna. 

Givetvis är det skönt att veta att ett eller flera extra ögonpar har granskat det som är nyutvecklat innan det sjösätts. Som utvecklare blir man lätt hemmablind. Även om alla utvecklare testar sin egen kod är det svårt att granska något man själv byggt. Både teamet och kund kan känna sig trygga vid go live om och när produkten är ordentligt QA-testad. 

Automatiserade tester

Vissa saker behöver inte hanteras manuellt. Vårt QA-team arbetar också med automatiserade tester som snabbt och smidigt körs parallellt med att testarna kollar koden. Ytterligare en faktor som säkrar att det nya bygget är stabilt och klarar de uppsatta kraven.

No items found.