SaaS står för Software as a service, dvs mjukvara som tjänst. Det är en typ av molntjänst, alltså en IT-tjänst som tillhandahålls över Internet. 

Istället för att installera programmen i datorn är de tillgängliga direkt via en webbsida eller app, medan leverantören står för infrastrukturen och den teknisk expertisen. Det enda som behövs är en internetuppkoppling.  

Software as a Service kallas ibland även för webbaserad mjukvara. Många välkända internetsajter och program kan helt eller delvis räknas som SaaS. Kända tjänster som tex gmail, Mattermost, Microsoft Office och Salesforce är några exempel.  

En viktig poäng med SaaS är att ansvaret för IT-systemen överförs från användarna till leverantörerna, vilket frigör tid och resurser för användarna att istället fokusera på kärnverksamheten. 

Vad är skillnaden mellan SaaS, IaaS och PaaS?

SaaS är en av huvudkategorierna inom molntjänster, tillsammans med IaaS (Infrastructure as a Service) och PaaS (Platform as a Service). 

IaaS är själva infrastrukturen, dvs servrar, lagringsutrymme, nätverksbrandvägg och fysiska datacenter mm. 

PaaS är både infrastrukturen plus även själva plattformen, dvs operativsystem och diverse utvecklingsverktyg mm. SaaS är såväl infrastrukturen som plattformen och de program mm som vi använder dagligen (e-post, kalender, kontorsverktyg, CRM mm). 

10 fördelar med SaaS

Det är ingen slump att SaaS har blivit den dominerande modellen för mjukvarudistribution. Fördelarna är både många och stora:

1. Tillgänglighet och mobilitet. Det enda som behövs för att få tillgång till tjänsten är en dator eller annan enhet med internetuppkoppling. Detta underlättar tex för hemarbete som i sin tur minskar företagets kontorskostnader mm. 

2. Snabb och smidig implementering. Installationen och implementeringen av en SaaS-plattform går mycket snabbare än om man vill ha intern IT och installera allting lokalt. 

3. Automatiska och omedelbara uppdateringar. Detta tas om hand av leverantören så att användaren slipper tänka på det. 

4. Kvalitetskontroll och kontinuerliga förbättringar. Även detta sköts automatiskt av leverantören på basis av feedbacken från användare. 

 5. Skalbarhet och flexibilitet. Om antalet användare ökar eller minskar är det enkelt att göra de nödvändiga justeringarna. 

 6. Hög säkerhetsnivå. Återigen: tillhandahålls av leverantören! 

7. Låga kostnader. Infrastrukturen ligger hos leverantören, vilket sparar utgifter för användaren. Det är en av anledningarna till varför Software as a Service passar även för mindre företag och inte endast för större. 

8. Hållbarhet. Molntjänster är bättre för miljön eftersom de kräver mindre hårdvaror och mindre kontorsutrymme.  

9. Ökad samordning och bättre samarbete. Med automatiska och universella uppdateringar undviks synkroniseringsproblem inom företaget.

10. Mindre IT-jidder. Välkända SaaS-leverantörer har stor erfarenhet av att sköta SaaS-mjukvaror. Det minimerar risken för problem och skulle några sådana ändå uppstå så löser leverantören det. 

No items found.