Svensk offentlig och privat sektor har på senare tid råkat ut för flera mycket omfattande säkerhetsintrång. I mitten av januari utsattes IT-jätten Tietoevry för ett angrepp av den ryska hackergruppen Akira. Angreppet ledde till att flera stora företag och myndigheter blev av med sina IT-system. Myndigheter blev av med hela sina diarier och exempelvis Vellinge kommun blev av med all information på Individ- och familjeomsorgen. Rusta uppgav att man förlorat 120 miljoner kronor i försäljning. Flera börsbolag tvingades att släppa sina delårsrapporter tidigare eftersom de misstänkte att konfidentiell information hade läckt ut. Rusta uppgav att man förlorat 120 miljoner kronor i försäljning.

Dessa incidenter visar hur viktigt det är att prioritera säkerhet i mjukvaruutveckling och systemförvaltning. På Digitalist är vi fast beslutna att hålla våra projekt robusta och motståndskraftiga mot cyberhot genom att investera i ledningssystem för informationssäkerhet (ISO 27001) och kvalitet (9001), avancerade verktyg och god säkerhetspraxis.

Här förklarar vår säkerhetsspecialist Aka tillsammans med vår Senior Solutions Architect Marc kort hur vad som är viktigt för säker webbapplikationsutveckling.

Därför är säkerhetsuppdateringar viktiga

Säkerhetsuppdateringar är som besiktning av din bil – de är viktiga för att allt ska fungera smidigt och risker ska kunna upptäckas i tid. Säkerhetsuppdateringar korrigerar sårbarheter som hackare kan utnyttja, fixar buggar som upptäckts efter implementeringen och förbättrar säkerhetsfunktionerna. Att ignorera dessa uppdateringar kan potentiellt leda till dataintrång, förlust av känslig information och allvarlig skada på både ekonomi och rykte.

Till exempel fann en rapport från IBM att den genomsnittliga kostnaden för ett dataintrång 2023 var 4,45 miljoner dollar. Det är ett högt pris att betala för något som kan förebyggas. Ett annat exempel från 2017 är Equifax-intrånget, som påverkade 147 miljoner människor, eftersom en känd sårbarhet lämnades utan åtgärd. Detta förbiseende resulterade i en stor förlust både i anseende och ekonomi för företaget.

Professionellt säkerhetsarbete

För att skydda våra projekt är vårt tillvägagångssätt att tillämpa en strategi för preventiv säkerhetsplanering i vår mjukvaruutvecklingslivscykel. Det innebär att vi har säkerhetsrutiner för att identifiera och åtgärda potentiella problem tidigt och kontinuerligt i vår utvecklingsprocess för att stoppa potentiella säkerhetsbrister innan de går vidare till produktion.

Fördelen med att ha en strategi för preventiv säkerhetsplanering gör att vi kan göra följande:

Automatisering

Att implementera automatiserade processer leder till minskade mänskliga fel och färre produktionsproblem. Med möjligheten att utföra flera tester samtidigt gör testerna mer heltäckande, vilket gör att testare kan fokusera på andra uppgifter.

Snabb leverans

Preventiv säkerhetsplanering effektiviserar releaseprocessen genom att DevOps och säkerhetsteam kan arbeta parallellt. Detta resulterar i förbättrad mjukvarukvalitet eftersom problem kan identifieras och lösas tidigare i utvecklingscykeln.

Vår strategi inkluderar att använda verktyg som Platform.sh Observability Suite och Aikido säkerhetsplattform, och även att använda metoder som hotmodellering.

Platform.sh Observability Suite

Platform.sh Observability Suite är avgörande för vårt säkerhetsarbete. Det ger övervakning och varningar i realtid, vilket hjälper oss att hantera våra system proaktivt. Denna svit låter oss hålla koll på prestandastatistik, upptäcka avvikelser och snabbt reagera på potentiella hot innan de eskalerar.

Aikido säkerhetsplattform

Aikido är en annan hörnsten i vår säkerhetsstrategi. Denna allt-i-ett-plattform för applikationssäkerhet erbjuder en omfattande uppsättning verktyg för avancerad kod- och molnsårbarhetsbedömning samt skanning.

Hotmodellering

Hotmodellering är ett systematiskt tillvägagångssätt som används för att identifiera, analysera och adressera potentiella säkerhetshot mot ett system eller en applikation. Detta går hand i hand med vår strategi för preventiv säkerhetsplanering. Det handlar om att förstå de tillgångar som ska skyddas, identifiera möjliga angripare och deras motiv, och kartlägga attackvektorerna de kan utnyttja. Genom att skapa en modell som representerar dessa element hjälper vi organisationer att förutse och minska risker tidigt i projektets utveckling och innan de manifesterar sig.‍

Här är några typer av analyser och tester vi genomför:

- Statisk kodanalys (SAST): Identifierar sårbarheter i vår källkod tidigt i utvecklingsprocessen.

- Infrastructure Code Scanning (IAS): Säkerställer att våra distributionskonfigurationer är säkra.

- Open Source Dependency Scanning (SCA): Kontrollerar tredjepartsbibliotek för kända sårbarheter.

- Ytövervakning (DAST): Söker efter potentiell sårbarhet i applikationen.

- Detektering av skadlig programvara: Håller våra system rena från skadlig programvara i paket som inte är kända i någon CVE-databas.

- Licens- och SBOM-efterlevnad: Hanterar mjukvarulicenser och säkerställer transparens i vår mjukvaruförsörjningskedja.

Kontinuerligt utvecklingsflöde

I vårt agila arbetsflöde för kontinuerlig utveckling är säkerhetsuppdateringar sömlöst integrerade. Här är en ögonblicksbild av hur vi hanterar det:

  1. Identifiera: Verktyg för kontinuerlig övervakning flaggar eventuella sårbarheter.
  2. Bedöm: Vårt säkerhetsteam utvärderar riskerna och prioriterar uppdateringar.
  3. Utveckla/minska: Utvecklare skapar patchar eller uppdateringar i nästa sprintcykel.
  4. Pentest: Uppdaterad kod genomgår rigorösa tester, inklusive automatiserade säkerhetstester.
  5. Implementera: När den har testats distribueras uppdateringen, ofta genom automatiserade pipelines.
  6. Övervaka: Efter implementeringen övervakas systemet noga för att säkerställa uppdateringens effektivitet och stabilitet.

Detta proaktiva tillvägagångssätt säkerställer att säkerheten alltid är i framkant, minimerar risker och bibehåller systemets integritet.

Vi ligger steget före

Att förutse potentiella sårbarheter genom snabba säkerhetsuppdateringar och omfattande säkerhetslösningar är avgörande. Vi investerar kontinuerligt i avancerade verktyg och metoder för att skydda våra projekt och säkerställa efterlevnad av regulatoriska standarder. Genom att göra det skyddar vi inte bara våra kunders data utan stärker också vårt rykte som ledare inom säker applikationsutveckling.

Är du osäker på om din webbsäkerhet är uppdaterad? Ingen fara, vi finns här för att hjälpa dig. Låt oss prata!

Kontakta oss!
No items found.