OM OSS

ISO-certifierad digitalbyrå i Stockholm

Våra hjärnor och hjärtan bultar för modern digital produktutveckling, som inkluderar strategi, design och utveckling . Vi bygger och förbättrar affärskritiska webbplatser och appar för myndigheter, fackförbund och företag inom allt från läkemedel till finans.

Digitalist är en digitalbyrå med fokus på affärsnytta och kundupplevelse. Vi har all kompetens som behövs för modern digital produktutveckling, som inkluderar strategi, design, utveckling, webbanalys och underhåll. Vi skiljer oss från andra digitalbyråer på två sätt. 

1. Vi ser på det vi arbetar med som produkter med genomtänkta livscykler och tydliga värdeskapande mål. Vi bygger och tar ansvar för att förbättra produkterna med expertis inom teknik, användarupplevelse och dataintegritet.

2. Vi anser att utveckling som finansieras med skattemedel ska gå att återanvända för samhällets bästa. Därför välkomnar och hjälper vi offentlig sektor att ställa krav på öppen källkod.

Digitalisering påverkar alla aspekter av samhället. Många företag och organisationer ser primärt digitalisering som ett sätt att effektivisera sin verksamhet. Vår långa erfarenhet inom såväl privat som offentlig verksamhet visar att möjligheterna är större än så. Vi är en digital fullservicebyrå som hjälper våra kunder att vara fortsatt relevanta och skapar nya möjligheter.

Digitalist Open Tech AB är ISO-certifierat

Digitalist Open Tech ABs ledningssystem är certifierat inom kvalitet (ISO 9001), informationssäkerhet (ISO/IEC 27001), miljö (ISO 14001) och arbetsmiljö (ISO 45001). För våra kunder innebär det flera fördelar, bland annat:

  1. Certifieringarna borgar för ordning och reda och god kvalitet i alla våra leveranser
  2. Med certifieringarna följer ett systematiskt arbete med att ständigt förbättra våra leveranser
  3. Att vår egen och våra kunders information behandlas säkert
  4. Att vi är en leverantör som värnar om miljön samt våra medarbetares arbetsmiljö

I Sverige finns endast 12 företag i vår bransch (Dataprogrammering, datakonsultverksamhet) som har kvalitets- och informationssäkerhets-certifieringar i kombination. Läs mer om våra certifieringar här!

Affärskritiska lösningar

De digitala produkter vi bygger är ofta affärskritiska för våra kunders verksamhet. Vi ser webbutveckling som ett långsiktigt partnerskap, där vi ständigt optimerar befintliga flöden och utvecklar nya, baserat på användardata och beteende. Kontinuerlig förbättring, agil utveckling, öppen källkod och ett användarcentrerat perspektiv gör oss unika. Våra metoder och fokus på affären är lika viktiga som vår tekniska expertis för att skapa framgångsrika webblösningar.

Kollektivavtal sedan 2011

Vi är idag omkring 75 medarbetare och har vuxit ungefär 15 % årligen med god lönsamhet de senaste sex åren. Vi har varit kollektivavtalsanslutna sedan 2011 och innehar kreditbetyget AAA för högsta kreditvärdighet enligt Bisnodes kreditvärderingssystem.

Branschledande kunder

Vår kundlista inkluderar bland andra AFRY, Arbetsförmedlingen, UNHCR, Unionen, Läkare utan gränser, Kulturhuset Stadsteatern, Kommunal, Skolverket och Skatteverket.

strategi, design, utveckling och underhåll

Modern digital produktutveckling

Digitalist designar, utvecklar och förvaltar affärskritiska digitala lösningar, såsom webbplatser och appar.

Tänka & testa

Vi utforskar,  prototypar och testar vår design för att komma fram till vad som är rätt sak att bygga.

Trygga & bygga

Vi styr utvecklingen mot effekt och förutsägbarhet för att bygga på rätt sätt. Agilitet ger trygghet.

Leverera

Med öppna standarder och professionell infrastruktur kan vi leverera effektivt och skalbart.

Repetera

Att luta sig tillbaka är inte vår grej. För oss är förvaltning lika med förbättring och långsiktighet.

Vårt recept

Tänka och testa

Analys och lösningsförslag

Den här fasen består ofta av en teknisk analys av eventuell befintlig lösning och ett eller flera lösningsförslag, både vad gäller användarupplevelse och teknik bakom kulisserna. Målet är att komma fram till vad som är rätt sak att bygga. Hur tar man reda på det? Det vet vi.

Ny teknologi eller komplettering?

Digitala möjligheter förändras snabbt och vi är stolta över att hela tiden hålla koll på och testa nya lösningar som kan komma till användning i framtiden. Nytt är inte alltid bra, och det gäller att validera att ny, billigare teknik inte bara är spännande utan också robust och leveranssäker innan man tar beslut om att använda den.

Klickbara prototyper

Designförslag i form av prototyper innebär att vi inte bara gör designskisser, utan interaktiva, klickbara prototyper. Ett av de vanligaste verktygen vi använder för att skapa UX design är Figma. De främsta fördelarna med detta är att UX, själva användarupplevelsen, är mycket enklare att testa i flöden än i statiska bilder. Interaktiva prototyper ger mycket mer realistisk, och därmed värdefull feedback från riktiga användare. 

Användarstudier

Så långt det är möjligt ska design och funktion testas på verkliga slutanvändare. (Inte bara Abbe i fikarummet eller sambon Mona). Det spelar ingen roll hur elegant eller tekniskt avancerad en lösning är, om det visar sig att ingen använder den. Resultatet från användarstudier visar ofta med brutal tydlighet vad som är värt att lägga resurser på, vad som inte behövs och vad som saknas.

Bygga & trygga

Effekt och förutsägbarhet

Vi styr utvecklingen mot effekt och förutsägbarhet för att bygga på rätt sätt. Agilitet ger trygghet, genom att hålla möjligheter till förändring öppna längs arbetes gång. Att kunna prioritera om kräver erfarna projektledare och järnkoll på budget och kapacitet, vad vi redan gjort och vad vi har kvar.

Fasta utvecklingsteam

Vi arbetar med fasta utvecklingsteam som är med från början och in i framtiden. Det innebär att vi vårdar och bevarar produktens "arbetsminne", alltså både den tekniska kunskapen och insikten om produktens syfte.

Agilt arbetsätt

Att vi arbetar agilt innebär att vi kontinuerligt prioriterar om vid behov. En sak kan man vara säker på: under ett utvecklingsprojekt stöter man på både nya möjligheter och nya problem. Genom att ha ett agilt tankesätt, blir det smidigare att navigera sig fram mot och bygga på rätt sätt.

Leverera

Öppen källkod

På Digitalist klappar våra hjärtan starkt för öppen källkod, alltså tekniska ramverk som utvecklas av ett community av utvecklare, oberoende av vilket företag de råkar jobba på. För att kunna både användas, förändras och förbättras av företag och andra organisationer. Väljer man en välanvänd öppen källkod-produkt får man ofta förbättringar över tid på köpet. Kollektivt ansvar leder till individuella fördelar.

Många hjul är redan uppfunna

I digital utveckling finns risken för att man uppfinner hjulet om och om igen, om man inte har koll på de enorma mängder verktyg som redan finns där ute. Och det finns också en risk att man begränsar sig om man väljer proprietära lösningar som kan vara omöjliga att anpassa till precis det man behöver för att lösa ett problem. Exempel på ramverk och verktyg vi är experter på är CMS:et Drupal och webbanalysverktyget Matomo. Med öppna standarder och professionell infrastruktur kan vi leverera effektivt och skalbart.

Repetera

Att luta sig tillbaka är inte vår grej. För oss är förvaltning lika med förbättring och långsiktighet. Därför har vi en dedikerad underhållsavdelning var syfte är att alltid vara tillgänglig för att lösa problem och förbättra.

Mäta, testa och agera

Till skillnad från fysiska produkter som till exempel en bil, kan och bör digitala produkter förändras över tid. För digitala produkter är det möjligt att på ett och samma ställe samla mätpunkter för hur de används och fungerar. Data man får ut från en bra uppsatt mätning blir en guldgruva för att dels för att utvärdera olika investeringar, men också visa vägen för hur produkten bör utvecklas.

Ett urval av våra medarbetare

Ulrika
menu
VD

Ulrika Mengshoel Wedelin

Fabian
menu
Kundansvarig

Fabian von Tiedemann

Ammi Bohlin
menu
Rekryterings- & kundansvarig

Ammi Bohlin

David Enlund
menu
Design Director

David Enlund

Pontus
menu
Ansvarig Informationssäkerhet

Pontus Rosin

Aka
menu
Specialist AI & säkerhet

Akatsuki Ryu

Matts Hildén
menu
Creative Director & Projektledare

Matts Hildén

Parisa
menu
Projektledare

Parisa Aenehband

Helena Olander
menu
Ekonomiansvarig

Helena Olander

Kristian Enström
menu
Kundansvarig

Kristian Enström

Pär Andersson
menu
Projektledare

Pär Andersson

David Holmlund
menu
Chief AI Officer

David Holmlund

Joakim Ekman
menu
Kundansvarig

Joakim Ekman

Henrik Pejer
menu
Senior developer

Henrik Pejer

No items found.