Ulrika
VD

Ulrika Mengshoel Wedelin

Ulrika har under många år lett mjukvaruprojekt och har ansvarat för hela leveransen alltifrån behovs-, verksamhets- och kravanalys, vidare till utveckling och överlämnande till underhåll och support. Hennes kunder kommer från såväl den offentliga sektorn som den privata, liksom både internationella och nationella kunder. Ulrika har stor erfarenhet inom business analysis och workshopmoderering vilket också lett henne till att tala på konferenser. En stor drivkraft för Ulrika är att undersöka verksamhetens ibland komplexa behov och översätta detta till it-lösningar som stödjer slutanvändaren i hennes vardagliga arbete. Hon fokuserar på ”vad”, ”vem” och ”varför”. De sex senaste åren har Ulrika lett olika former av agila projekt och team och hennes ledord är ”visualitet”. Ulrika har även undervisat inom kravhantering och agilitet.

ulrika.mengshoel.wedelin@digitalist.se