Designsystem

Ett designsystem beskriver och säkerställer att saker ser ut och fungerar konsekvent i alla kanaler.
Läs mer

Designsystem

Ett designsystem beskriver och säkerställer att saker ser ut och fungerar konsekvent i alla kanaler.
Läs mer
Designsystem

Experter på designsystem

Ett designsystem beskriver och säkerställer att saker ser ut och fungerar konsekvent i alla kanaler.

Kontakta oss

Digitalist ❤️ designsystem=sant!


Hur en produkt eller tjänst ska se ut, fungera och upplevas definieras i ett så kallat designsystem.
Det hjälper alla i organisationen, och även externa parter/leverantörer, attt gemensamt förstå vad som är den senaste aktuella sanningen om era plattformars identitet. Det säkerställer att visuella och interaktiva element ser ut och beter sig på ett konsekvent sätt.Precis som att det ofta finns grafiska riktlinjer, brand books och liknande sätt för att kommunicera hur organisationens färger och logotyper ser ut och får användas, hjälper designsystemet att förlänga detta och även säkerställa att upplevelsen av varumärket i olika kanaler är både intuitiv, konsekvent och aktuell.

Kontakta oss så kan vi berätta hur vi kan hjälpa även er!

Vi gör det komplexa begripligt

Digitalist har lång erfarenhet av att hjälpa till med både design, användarupplevelse (UX) och designsystem. Vi har hjälpt såväl små organisationer som komplexa multinationella koncerner att gå från vision och tankar till konkret design och utvecklad lösning. Ofta är designsystemet en nyckelkomponent i detta, eftersom vi systematiskt definierar hur olika delar ska se ut och fungera.

Vi kan designsystem

Oavsett om du vill ha hjälp med specifika delar eller en total översyn kan vi hjälpa dig. Vi har erfarenhet av de flesta tekniska plattformar och kan agera såväl expertrådgivare som leverantör av design och/eller teknisk produktion. Gällande designsystem kan det exempelvis vara:

  • Vi hjälper till med designjusteringar eller total redesign
  • Vi gör tillgänglighetsgranskningar och agerar rådgivare kring direktiv, regelverk och krav
  • Vi erbjuder stöd och rådgivning kring organisatoriskt förändringsarbete/internkommunikation
  • Vi erbjuder hjälp med att sätta upp designsystem
  • Vi kan utvärdera befintlig designprocess och upplägg, samt rådgiva kring förbättringar
  • Vi erbjuder såväl strategisk som teknisk vägledning (eller utvärdering) av designsystem

Fördelar med designsystem

Iterera snabbare

Eftersom allt definieras en gång på ett ställe går det blixtsnabbt att både producera och uppdatera. Tid frigörs istället åt innovation och problemlösning. Du når milstolpar och skapar värde snabbare.

Bättre UX

Designsystemet säkerställer att saker ser ut och fungerar konsekvent över alla relevanta kanaler. Dina tjänster blir enklare och trevligare att använda. Besökarna kan lättare ta sig i mål och uppleva nytta.

Ökad tillgänglighet

Alla i organisationen kan se och testa de olika komponenterna. På så vis kan fler intressenter delta arbetet, vilket ofta förenklar buy-in. Katalogiseringen underlättar även arbetet med tillgänglighetskrav.

Ökad skalbarhet

Ett designsystem bygger på logiska mönster och definierade varianterr av dessa. Därför tål det snabba förändringar över tid, versionering för olika marknader, totala re-brandings, och liknande.

Nöjda kunder

Kontaktpersoner

Joakim Ekman
menu
Kundansvarig

Joakim Ekman

Epost
+46707204880
No items found.