5 tips för dig som vill jobba agilt

1. Sätt mål och hypoteser

Först måste vi motivera det vi gör och det gör vi genom att ta fram effektmål, så att alla vet vad vi vill och vart vi ska. När vi vet vad vi vill åstadkomma kan vi samla in förslag/hypoteser (av det lite större slaget) på hur vi kan uppnå dessa effekter. Det kan ske genom idélådor eller genom att någon är ansvarig för att fånga upp de förslag som uttalas inom företaget. Vi har själva testat att ha medarbetarluncher där ca 5 personer träffas över en lunch och pratar om förbättringsmöjligheter och det som fungerar riktigt bra inom företaget. Jag lovar, det finns massor med förslag på förbättringar. Kategorisera kontinuerligt förslagen enligt vad de tillför för värde för medarbetare, kunder och företaget.

Då ser du lätt vilka förslag som verkligen ska genomföras och testas snabbt och vilka som kanske kräver lite mer planering. Och även vilka som inte bör genomföras, men återkopplingen på varför blir lätt att ge. Och glöm inte att de flesta idéer inte ens behöver utvärderas, det är bra att köra!

2. Ha retrospektiv

Ett retrospektiv, eller retro, är ett tillfälle när gruppen samlas för att diskutera vad som varit bra och vad som fungerat mindre bra under en given tidsperiod.

Det vanliga är att man har retros på projekt eller inom ett utvecklarteam, men det går bra att ha inom alla grupperingar. Testa t. ex. i ledningsgruppen, marknadsföringsgruppen, säljgruppen eller varför inte företaget som helhet. Att utvärdera och se vad man gjort bra och vad man kan förbättra är en grundsten inom agila organisationer.

3. Var inte rädd att ändra beslut

Ibland träffar den hypotes vi testar inte helt rätt. Var öppen med det och ändra. Ibland pendlar man mellan extremer för att till slut se att pendeln stannar i mitten.

4. Eget ansvar

Skapa en kultur där varje medarbetare känner ett ansvar för sina arbetsuppgifter och en stolthet i det de gör och vågar testa nya saker. Vår erfarenhet är att det bästa sättet att öka värdet för kunden är att alla som jobbar på företaget tycker att det är roligt och både vill och kan ta ansvar för de leveranser vi gör och förstår värdet i kunskapen vi ger.

5. Ha kul!

Det kan inte nog poängteras att om man har kul på jobbet så presterar man bättre. Slösa med beröm och uppmuntran. Uppskattning ska komma från alla inom företaget och så klart gärna kunder (om man har en organisation där det är möjligt). Fira när ni kan, belöna och se till att alla känner att just deras jobb och kunskap är en viktig pusselbit för att få hela företag att fungera och att just de skapar värde genom sin prestation.

Att skapa en ny företagskultur är lättare sagt än gjort. Det går inte på en dag. Vad vi har lärt oss är att små, men regelbundna förändringar gör stor skillnad på sikt. Och för att lyckas som agilt företag måste kulturen inte bara vara öppen för förändring utan aktivt eftersträva den. På Digitalist utmanar vi oss själva att hela tiden bli bättre genom att testa, ändra, utvärdera och ge feedback. Vi testar hypoteser. Ibland lyckas vi riktigt bra, ibland blir det som låter bra i teorin inte lika lyckat i verkligheten och då är det viktigt med snabba justeringar.

Det är dags att börja. Kontakta oss nu så berättar vi mer!

No items found.

Another Test Item

Hur gör man när man hittar persondata i sin webbanalys?

Matomo och persondata incidenter

Om du använder Matomo har du ett antal verktyg som hjälper dig att hantera dessa situationer.I Matomo kan du nämligen genom gränssnittet rensa bort de besök (visits/sessioner) som innehåller persondata och därigenom minska spridningen / skadan.

Så här gör du för att ta bort data i Matomo

Den enkla processen man behöver följa är:

1. Rensa bort data i visitor loggen.

2. Invalidera rapporter - Dvs processa om de aggregerade rapporterna så att data även försvinner från dessa.

3. Testa och validera (repetera 1 & 2) om du hittar mer data.

Hur skickar vi statistik till Europeiska kommissionen enligt SingleDigitalGateway (SDG)?

Vi har utvecklat två pluginer för Matomo för att stödja den nya EU-förordningen, Single Digital Gateway(SDG), läs mer här. Det första pluginet heter SingleDigitalGateway och den är byggd i enlighet med kraven från EU-kommissionen, för att skicka in kvantitativa rapporter baserad på besöksstatistik i Matomo. Er superanvändare i Matomo kan då definiera vilka URL:er som datat ska skickas för samt er unika API nyckel.

Det andra pluginet heter UserFeedback och ger stöd för att samla in den kvalitativa analysen med hjälp av formulär som bäddas in på er sajt med Matomo Tag Manager (MTM). För att sända insamlad data till EU-kommissionen så krävs SDG pluginet.

För utvecklingen av dessa plugin så har vi samarbetat med Arbetsförmedlingen och Skatteverket. Vi har även varit delaktiga i DIGG:s samarbetsrum tillsammans med andra myndigheter. Önskemål om nya funktioner tillkommer tätt och vi jobbar löpande med förbättringar.

Vi har även utvecklat en PHP klient för att koppla din analysplattform från SDG. Du hittar klienten här.

Installeras med composer: composer require digitalist/sdg-php-client

Är det möjligt att migrera befintlig statistik från Google Analytics?

Ja, det är möjligt att importera data från Google Analytics med hjälp av ett plugin, GoogleAnalyticsImporter - https://matomo.org/docs/google-analytics-importer/

Det kräver normalt handpåläggning för att det ska fungera.

Test FAQ Category

Hur gör man när man hittar persondata i sin webbanalys?

Matomo och persondata incidenter

Om du använder Matomo har du ett antal verktyg som hjälper dig att hantera dessa situationer.I Matomo kan du nämligen genom gränssnittet rensa bort de besök (visits/sessioner) som innehåller persondata och därigenom minska spridningen / skadan.

Så här gör du för att ta bort data i Matomo

Den enkla processen man behöver följa är:

1. Rensa bort data i visitor loggen.

2. Invalidera rapporter - Dvs processa om de aggregerade rapporterna så att data även försvinner från dessa.

3. Testa och validera (repetera 1 & 2) om du hittar mer data.

Är det möjligt att migrera befintlig statistik från Google Analytics?

Ja, det är möjligt att importera data från Google Analytics med hjälp av ett plugin, GoogleAnalyticsImporter - https://matomo.org/docs/google-analytics-importer/

Det kräver normalt handpåläggning för att det ska fungera.

Matomo vs Google Analytics - vad skiljer verktygen åt?

Det faktum att Matomo en gång skapades för att vara ett open source alternativ till GA innebär att väldigt mycket saker i plattformarna är lika, framförallt när det kommer till hur mätning görs. Har du arbetat med GA kommer du snabbt känna igen dig i Matomo.

 • En Property i GA kallas Website i Matomo
 • Users i GA heter Visitors i Matomo
 • Sessioner i GA heter Visits i Matomo
 • Pageviews och Event finns i Matomo också och fungerar mycket likt GA.
 • Landing pages i GA heter Entry pages i Matomo
 • Exit pages finns i Matomo också
 • Site search finns i Matomo också
 • Båda platformarna tillåter Custom Dimensions
 • Båda plattformarna erbjuder Segmentering av användare
 • Kampanjtaggar fungerar i Matomo också
 • Du kan integrera Google Search Console i Matomo för att få mer detaljerad info om organiska sökningar

Hur hanterar Digitalist personuppgifter?

Vi upprättar ett Personuppgiftsbiträdesavtal (DPA) med er så ni kan vara säkra på att ni är i trygga händer. Vidare har Matomo inbyggda funktioner för att gallra personuppgifter, anonymisera IP-adresser, tillgodose GDPR-principerna om interoperabilitet, användarnas rättighet att bli glömda m.m.

Vi kan även erbjuda övervakning av PII-data och generera automatisk larm till våra incidentkanaler.

Hur genomförs utbildningen i Matomo?

Vi har genomfört många halvdags- och heldagsutbildningar genom åren. Vi tar fram det upplägg som passar er bäst. Utbildningar kan genomföras under ett eller flera tillfällen, men allra helst genom att vi arbetar praktiskt med verkliga exempel och behov.

Kontakta oss om ert nästa projekt!

Vill du prata med en kundansvarig direkt? Klicka här! För jobb eller praktik klicka här!