1. Sätt mål och hypoteser

Först måste vi motivera det vi gör och det gör vi genom att ta fram effektmål, så att alla vet vad vi vill och vart vi ska. När vi vet vad vi vill åstadkomma kan vi samla in förslag/hypoteser (av det lite större slaget) på hur vi kan uppnå dessa effekter. Det kan ske genom idélådor eller genom att någon är ansvarig för att fånga upp de förslag som uttalas inom företaget. Vi har själva testat att ha medarbetarluncher där ca 5 personer träffas över en lunch och pratar om förbättringsmöjligheter och det som fungerar riktigt bra inom företaget. Jag lovar, det finns massor med förslag på förbättringar. Kategorisera kontinuerligt förslagen enligt vad de tillför för värde för medarbetare, kunder och företaget.

Då ser du lätt vilka förslag som verkligen ska genomföras och testas snabbt och vilka som kanske kräver lite mer planering. Och även vilka som inte bör genomföras, men återkopplingen på varför blir lätt att ge. Och glöm inte att de flesta idéer inte ens behöver utvärderas, det är bra att köra!

2. Ha retrospektiv

Ett retrospektiv, eller retro, är ett tillfälle när gruppen samlas för att diskutera vad som varit bra och vad som fungerat mindre bra under en given tidsperiod.

Det vanliga är att man har retros på projekt eller inom ett utvecklarteam, men det går bra att ha inom alla grupperingar. Testa t. ex. i ledningsgruppen, marknadsföringsgruppen, säljgruppen eller varför inte företaget som helhet. Att utvärdera och se vad man gjort bra och vad man kan förbättra är en grundsten inom agila organisationer.

3. Var inte rädd att ändra beslut

Ibland träffar den hypotes vi testar inte helt rätt. Var öppen med det och ändra. Ibland pendlar man mellan extremer för att till slut se att pendeln stannar i mitten.

4. Eget ansvar

Skapa en kultur där varje medarbetare känner ett ansvar för sina arbetsuppgifter och en stolthet i det de gör och vågar testa nya saker. Vår erfarenhet är att det bästa sättet att öka värdet för kunden är att alla som jobbar på företaget tycker att det är roligt och både vill och kan ta ansvar för de leveranser vi gör och förstår värdet i kunskapen vi ger.

5. Ha kul!

Det kan inte nog poängteras att om man har kul på jobbet så presterar man bättre. Slösa med beröm och uppmuntran. Uppskattning ska komma från alla inom företaget och så klart gärna kunder (om man har en organisation där det är möjligt). Fira när ni kan, belöna och se till att alla känner att just deras jobb och kunskap är en viktig pusselbit för att få hela företag att fungera och att just de skapar värde genom sin prestation.

Att skapa en ny företagskultur är lättare sagt än gjort. Det går inte på en dag. Vad vi har lärt oss är att små, men regelbundna förändringar gör stor skillnad på sikt. Och för att lyckas som agilt företag måste kulturen inte bara vara öppen för förändring utan aktivt eftersträva den. På Digitalist utmanar vi oss själva att hela tiden bli bättre genom att testa, ändra, utvärdera och ge feedback. Vi testar hypoteser. Ibland lyckas vi riktigt bra, ibland blir det som låter bra i teorin inte lika lyckat i verkligheten och då är det viktigt med snabba justeringar.

Det är dags att börja. Kontakta oss nu så berättar vi mer!

Tips! Läs också blogginlägget Vad är effektmål?

No items found.