Ett avtal som låser omfång, tid och kostnad fungerar endast i teorin, då det missar att ta hänsyn till den verklighet vi lever i. I Agila projekt tar vi hänsyn till den risk i form av oförutseda händelser som alltid händer i alla projekt när vi planerar vårt projekt.

Det är lätt att tro att man ger sig in i en "osäker" period där man riskerar att bli "lurad" av en leverantör om man inte specificerat exakt vad som skall levereras i avtalet. Problemet med att arbeta på detta sätt är att man utgår i från teorin att värdet uppstår genom mjukvaran eller själva webbplatsen, men det egentliga värdet uppstår först när vi ser att vi löst användarnas behov. Vi kan endast validera användarnas verkliga beteende först efter att vi släppt en version av vår produkt som testas på riktigt, det är i detta ögonblick vi på riktigt vet om de "funktioner" vi trott på verligen fungerar.

För att lyckas med er produkt bör ni därför lansera så lite funktionaliter så tidigt som möjligt och vara säkra på att ni har gott om budget kvar att tillföra till produkten efter att ni får feedback på om den fungerar.

Det går även utmärkt att validera sina "hypoteser" med sina användare innan man utvecklar, då i form av intervjuer, med skisser och prototyper i olika former. Det kommer ge en massa bra feedback, men det tar trots detta inte bort det faktum att det är den färdiga produkten som i slutändan räknas.

För att lyckas med ert projekt behöver ni

Ett rörligt agilt avtal

Ni kan även specificera budget i avtalet och möjligen en tidplan om det är viktigt, men undvik en lång kravlista den kommer ni endast att få jobba mot. Kom ihåg att projektet är klart när målen är uppnådda, inte när kravlistan är avbockad!

Förståelse för era användare

Etablera en tydlig förståelse för era användare, genom att använda er av Service Design. Det handlar om att skapa Personas, Scenarios och kundresor. Detta kopplar ni sedan ihop i er webbanalys för att kontinuerligt lära er mer om hur det fungerar.

Planera inte för ett projekt utan för ett kontinuerligt lärande

Det är vi lansering ni lär er. Att våga bryta ner projekt i små kärnfulla leveranser är det svåraste som finns, men det är kanske det viktigaste jobb du som leder ett projekt har. "Att komplicera är enkelt, att förenkla är svårt...

Alla kan komplicera genom att lägga till mer. Få kan förenkla." - Bruno Munari Italiensk konstnär

No items found.