Introduktion till Headless CMS

Innehållshanteringssystem (CMS) har länge varit en central del av webbutveckling, som möjliggör för organisationer och individer att skapa, hantera och publicera digitalt innehåll på ett effektivt sätt.

Traditionella CMS, ofta kallade monolitiska CMS, har dominerat marknaden i många år. Dessa system erbjuder en komplett lösning för innehållshantering, inklusive gränssnitt för redigering, publicering och presentation av innehåll. Trots sina fördelar har monolitiska CMS börjat visa sina begränsningar i en allt mer komplex och dynamisk digital värld. Behovet av flexibilitet, skalbarhet och anpassningsbarhet har drivit fram utvecklingen av en ny typ av CMS - headless CMS.

Headless CMS är en modern arkitektur som separerar innehållshanteringen från innehållspresentationen. Till skillnad från monolitiska CMS, som kombinerar backend och frontend i en enda applikation, erbjuder headless CMS en renodlad backend som fungerar som en innehållsplattform. Denna backend exponerar innehållet via API:er, vilket ger utvecklare frihet att använda valfria frontend-teknologier för att presentera innehållet på olika plattformar, såsom webbplatser, mobilappar, IoT-enheter och fler. Denna “separation av concerns” möjliggör en mer flexibel och skalbar utvecklingsprocess, där innehåll och presentation hanteras oberoende av varandra.

Headless CMS har vuxit i popularitet under de senaste åren, med flera ledande lösningar som Strapi, Contentful, Directus och Contentstack. Dessa system erbjuder kraftfulla verktyg för innehållsredigering, hantering av innehållsstrukturer och distribution av innehåll via API:er. Genom att använda headless CMS kan organisationer dra nytta av fördelarna med en modern, API-driven arkitektur samtidigt som de behåller kontrollen över sitt innehåll.

Vad är Headless CMS?

Ett headless CMS är en typ av innehållshanteringssystem som separerar innehållshanteringen från innehållspresentationen. Till skillnad från traditionella CMS, som kombinerar backend och frontend i en enda applikation, erbjuder headless CMS en renodlad backend som fungerar som en innehållsplattform. Denna backend exponerar innehållet via API:er, vilket ger utvecklare frihet att använda valfria frontend-teknologier för att presentera innehållet på olika plattformar, såsom webbplatser, mobilappar, IoT-enheter och fler1.

Headless CMS-arkitekturen består av två huvudkomponenter:

 1. Backend: Ansvarar för innehållshantering, inklusive redigering, lagring och distribution av innehåll via API:er. Exempel på populära headless CMS-lösningar i backenden är Contentful, Strapi och Directus1.
 2. Frontend: Ansvarar för presentation av innehållet på olika plattformar. Utvecklare har frihet att välja valfria frontend-teknologier som React, Angular eller Vue.js för att skapa en anpassad användarupplevelse1.

Denna separation av innehåll och presentation ger flera fördelar jämfört med traditionella CMS:

 • Flexibilitet: Möjlighet att använda valfria frontend-teknologier och ramverk för att skapa unika och anpassade gränssnitt1.
 • Skalbarhet: Headless CMS är designade för att hantera stora mängder innehåll och trafik, vilket är viktigt för webbplatser med höga krav1.
 • Prestanda: Genom att separera innehåll från presentation kan innehållet levereras snabbare och mer effektivt till slutanvändaren1.
 • Framtidssäkerhet: Headless CMS är byggda för att vara framtidssäkra, då de är oberoende av specifika frontend-teknologier som kan förändras över tid1.

Historisk bakgrund

CMS dök upp i slutet av 1990-talet för att hantera stora mängder innehåll. I början av 2000-talet kom open source-varianter som Drupal, WordPress och Joomla, vilka löste problemet att kunna hantera innehåll utan att behöva koda.

När appar och internet of things blev populärt 2007, började man bygga system som hanterade innehåll utan att generera själva presentationen. Detta ledde till att innehåll och presentation frikopplades. I början byggde man egna system för detta, men 2013 dök Contentful upp som en SaaS-lösning för att exponera innehåll via API:er.

Termen "headless CMS" myntades då, och det blev en produktkategori som var lätt för utvecklare att jobba med. Nackdelen var att det var mer utvecklarinriktat än redaktörsinriktat initialt. Men under åren har verktygen utvecklats och nu kan man få en liknande redaktörsupplevelse i headless CMS som i traditionella CMS.

Open source-varianter har också vuxit fram, som Strapi, vilket ger möjlighet att använda headless CMS utan att behöva prenumerera på dyra SaaS-tjänster. Fördelen är att man kan anpassa systemet efter egna behov och undvika inlåsning1.

Skillnader mot traditionella CMS

En viktig skillnad är att headless CMS fokuserar mer på innehållsstrukturer än på sidor. I traditionella CMS jobbar man ofta med sidor som Word-dokument, där samma information måste kopieras till flera ställen.

I headless CMS jobbar man istället med informationsbitar som byggs ihop till sidor, vilket ger en tydligare källa till datan och mer konsekvent innehåll.

Headless CMS exponerar innehållet via API:er, vilket ger utvecklare frihet att välja frontend-teknologier. I traditionella CMS genererar själva CMS-systemet presentationslagret. Headless CMS har också ofta mer minimalistiska gränssnitt för innehållsredigering, jämfört med de mer omfattande gränssnitten i traditionella CMS1.

Fördelar med Headless CMS

Headless CMS erbjuder flera fördelar jämfört med traditionella CMS, särskilt när det gäller flexibilitet, skalbarhet och prestanda. Genom att separera innehållshanteringen från innehållspresentationen kan headless CMS-lösningar dra nytta av följande fördelar:

 • Flexibilitet och anpassningsbarhet: Möjlighet att välja valfria frontend-teknologier för att skapa unika gränssnitt1.
 • Skalbarhet: Förmåga att hantera stora mängder innehåll och trafik.
 • Snabbare webbprestanda: Optimerad innehållsleverans via API:er.
 • Bättre användarupplevelse: Användning av moderna frontend-teknologier som React, Angular och Vue.js.
 • Framtidssäkerhet: Oberoende av specifika frontend-teknologier som kan förändras över tid.

Nackdelar och utmaningar

Trots fördelarna finns det också några potentiella nackdelar och utmaningar med headless CMS:

 • Teknisk komplexitet: Kräver mer teknisk expertis jämfört med traditionella CMS.
 • Begränsad funktionalitet "out-of-the-box": Kan kräva mer anpassning för att uppnå önskad funktionalitet.
 • Inlärningskurva: Övergången från traditionella CMS kan innebära en inlärningskurva för både utvecklare och innehållsansvariga.
 • Kostnader: Högre initiala kostnader jämfört med traditionella CMS, särskilt för utveckling och integration.
 • Begränsad funktionalitet för innehållsansvariga: Vissa headless CMS kan ha mer begränsade gränssnitt jämfört med traditionella CMS.

Användningsområden för Headless CMS

Headless CMS är en flexibel lösning som lämpar sig väl för en mängd olika användningsområden:

 • Företagswebbplatser: Möjliggör skapandet av rika, dynamiska och anpassade webbplatser. Och kan hantera många webbegendomar i ett enda innehållslager.
 • E-handel: Hanterar produktinformation och integrerar med e-handelsplattformar.
 • Multikanalpublicering: Enkel publicering av innehåll över flera plattformar och enheter.
 • Digitala upplevelser: Skapar interaktiva och engagerande upplevelser som spel, AR/VR och IoT.
 • Personalisering: Möjliggör avancerad personalisering av innehåll baserat på användardata.

Medskick från praktiken

Baserat på erfarenheter från implementering av headless CMS-lösningar har våra kollegor följande medskick att dela med sig av:

 • Tänk igenom innehållsmodellen noga - en väl genomtänkt innehållsmodell är grunden för en lyckad headless CMS-implementation. Involvera både utvecklare och innehållsansvariga i den processen.
 • Välj rätt headless CMS-lösning utifrån organisationens behov och kompetens. Väg in faktorer som funktionalitet, anpassningsbarhet, support och kostnader.
 • Säkerställ att både utvecklare och innehållsansvariga får utbildning och stöd i att arbeta med det nya systemet. En lyckad implementation kräver att alla parter förstår och kan utnyttja systemets möjligheter.
 • Tänk på prestanda och skalbarhet redan från början. Headless CMS möjliggör snabba webbplatser, men kräver arkitektoniska överväganden för att uppnå det.
 • Involvera säkerhetsexperter tidigt i processen. Headless CMS exponerar innehåll via API:er, vilket ställer krav på säker autentisering och auktorisering.
 • Var beredd på en inlärningskurva, särskilt för innehållsansvariga som kanske är vana vid traditionella CMS. Ge tid och stöd för att anpassa sig till nya arbetssätt.

Läs mer om våra tjänster
No items found.