Ett av de enligt min åsikt mest intressanta utvecklingsområdena inom AI just nu är arbetsflöden som tar hjälp av så kallade AI-agenter (agentic workflows). 

Skillnaden mot traditionella arbetsflöden med stora språkmodeller som ChatGPT är att det inte bara genererar svar på förfrågningar utan också engagerar sig i en iterativ process av att planera, utföra, utvärdera och justera handlingar baserat på feedback. 

Dessa agenter har potential att revolutionera hur vi samarbetar med AI-verktyg genom att börja använda dessa mer som en ren kollega eller assistent.

Vad är en AI-agent?

AI-agenter, även kända som intelligenta agenter eller autonoma agenter är program som kan agera självständigt för att utföra specifika uppgifter åt användare. De utnyttjar maskininlärning och naturlig språkbearbetning för att förstå instruktioner, analysera data, fatta beslut och anpassa sig till nya situationer.

Till skillnad från traditionella datorprogram är AI-agenter proaktiva och målorienterade. De kan ta initiativ, reagera på förändringar i sin miljö och lära sig av erfarenhet för att förbättra sina prestationer över tid. Detta gör dem lämpliga för en mängd tillämpningar, från kundservice och virtuella assistenter till processautomation och beslutsstöd.

AI-agenter kan variera i komplexitet från enkla regelbaserade system till avancerade kognitiva arkitekturer. De kan vara specialiserade för en viss uppgift eller domän, eller utformade som generella problemlösare. Oavsett deras specifika utformning delar AI-agenter vissa grundläggande egenskaper: autonomi, interaktivitet, adaptivitet och målinriktning.

Designmönster som reflektion och samarbete mellan flera agenter är avgörande för att skapa ett effektivt agentflöde. Detta genom att kritiskt granska och iterativt förbättra sina egna resultat i kombination med en dynamik där flera AI-agenter arbetar tillsammans var och en med sin unika roll eller uppgift. Verktygsanvändning, där agenter utrustas med förmågan att använda externa verktyg för att förbättra sitt arbete och planering som innebär att agenter utvecklar strategier för att effektivt uppnå mål är ytterligare kritiska designmönster som möjliggör för AI-agenter att hantera komplexa uppgifter mer effektivt.

Genom att kombinera dessa egenskaper med andra kraftfulla AI-tekniker har AI-agenter potential att revolutionera hur vi arbetar och interagerar med datorer. De kan ta över rutinuppgifter, göra efterforskningar, sätta upp projekt och till och med fungera som en kreativ kollega och samarbetspartner. Enligt mig är det här ett viktigt steg mot visionen om intelligenta system som kan komplettera och förstärka mänskliga förmågor.

Begränsningar?

Att införa AI-kollegor är inte helt utan utmaningar. Agentflöden är fortfarande ett relativt nytt område och lider av samma problem med inkonsekventa och opålitliga resultat som vid traditionellt användande av stora språkmodeller. Instruktioner i flera steg kräver ofta mänsklig övervakning för att säkerställa att agenten följer rätt tråd och inte spårar iväg. Resultaten kan enligt min erfarenhet gå från att förvåna med sin absoluta briljans till att förskräcka med sina felaktigheter och missförstånd, detta ställer förstås krav på noggrann mänsklig övervakning.

En strategi för att övervinna dessa begränsningar är så kallad iterativ förfining där AI-agenten genererar flera utkast som gradvis förbättras baserat på mänsklig feedback alternativt annan utvärdering. Detta kommer dock med stora kostnader för beräkning/tokens och eventuell mänsklig ansträngning. Att effektivisera AI-arkitekturer och inferensprocesser är ett aktivt forskningsområde för att minska dessa kostnader.

Exempel på AI-agenter i praktiken

Ett exempel på ett agentflöde i praktiken skulle kunna vara en forskningsassistent som hjälper akademiker att effektivisera sitt arbete genom att utföra uppgifter som att söka efter och sammanfatta relevanta akademiska artiklar, faktakontrollera påståenden. Korrigera språk och ton och till och med generera utkast till forskningsrapporter baserat på angivna ämnen och nyckelord.

Många företag och organisationer utvecklar idag avancerade AI-agenter för olika ändamål. AutoGPT är en populär open-source-lösning för att skapa autonoma AI-agenter som kan hantera komplexa projekt. Genom att använda GPT-4 för språkförståelse och generering, kan AutoGPT utföra en rad olika uppgifter som forskning, skrivande och kodning.

Ett annat exempel är Langchain, ett ramverk för att bygga applikationer med stora språkmodeller (LLMs). Langchain gör det möjligt att skapa anpassningsbara, konverserbara agenter som kan integrera mänsklig input och externa verktyg. Dessa agenter kan delta i dialoger med andra agenter och samarbeta sömlöst med människor för att lösa problem och utföra uppgifter.

Dessa är bara två exempel på de många AI-agentplattformar som finns tillgängliga idag. Andra lösningar som vi arbetar med inkluderar AutoGen, crewAI, Dify.ai och MemGPT. Var och en av dessa plattformar utnyttjar kraften i AI och maskininlärning på olika sätt för att effektivisera arbetsflöden och driva innovation inom sina respektive domäner. 

Ett särskilt anmärkningsvärt exempel som varit väldigt omskrivet den senaste tiden är Devin, en personlig AI-assistent utvecklad av Cognition Labs som har skakat om industrin genom att erbjuda en unik integration mellan användaren och ett brett spektrum av AI-drivna verktyg som kan fungera som en komplett mjukvaruingenjör.

Nästa steg med AI-agenter som kollegor 

Tänk dig en arbetsplats där varje anställd har en personlig AI-assistent som sköter tidskrävande uppgifter, ger råd och hittar nya möjligheter. AI-agenter har enorm potential att göra arbetsplatser smartare, effektivare och mer innovativa. Genom att utnyttja deras förmågor kan vi skapa en ny typ av arbetsmiljö där människor kan fokusera på det de gör bäst. Men för att lyckas krävs ett medvetet införande med hänsyn till både mänskliga och tekniska aspekter.

Utöver de tekniska utmaningarna kräver framgångsrik integrering av AI-agenter på arbetsplatsen också förändringar i organisationskultur och etiska riktlinjer. Organisationer behöver investera i utbildning för att hjälpa medarbetarna att dra nytta av de nya verktygen. Etiska frågor som dataintegritet, transparens och jobbsäkerhet måste också hanteras ansvarsfullt. Det är viktigt att säkerställa att införandet av AI sker på ett sätt som är både fördelaktigt för verksamheten och rättvist för de anställda.

Trots dessa utmaningar representerar AI-agenter ett viktigt steg mot visionen om intelligenta system som kan komplettera och förstärka mänskliga förmågor. Genom att omfamna dessa teknologier och vara ödmjuk med dess begränsningar kan företag  skapa en effektiv och framåtlutande kultur där de kan dra nytta av tekniska landvinningar på allra bästa sätt.

Är din arbetsplats redo att välkomna AI-kollegorna? Första steget är att utforska möjligheterna, sätta tydliga mål och involvera medarbetarna i processen. Med rätt strategi kan AI-agenter bli värdefulla medlemmar i ditt team och driva verksamheten framåt på nya spännande sätt. Framtiden för arbete är redan här så varför inte kliva in i den?

Att välja rätt plattform och dessutom konfigurera sina AI-agenter kan lätt kännas fullständigt överväldigande. Där ställer vi gärna upp som guide och hjälper er att välja rätt lösning för just era behov.

Läs mer om AI
No items found.