De webbplatser vi bygger är ofta en affärskritisk del av våra kunders verksamhet. De måste hela tiden utvecklas och anpassas för att leverera maximal nytta.

På Digitalist arbetar vi agilt under ordnade former där vi involverar våra kunder i projekten. Vi får ofta höra av andra att vi ligger i framkant och får dagligen ett kvitto på hur väl det fungerar i vår verksamhet.

Innan projektet drar igång

Det första vi gör med våra kunder när vi diskuterar ett nytt projekt är att klargöra förutsättningarna kring budget, tidshorisont och målsättningar så de blir lätta att hantera och förstå. Vi involverar alla inblandade parter hos kunden och hjälper dem att nå en gemensam bild över vad som är viktigast.

Är det viktigare att leverera inom budget och inom utsatt tid än att alla mål nås? Eller är målsättningarna och tidshorisonten viktigare än budgeten?

Det är viktigt att betona att ett agilt arbetssätt inte står i kontrast till att leverera i tid och med en fast budget. I nästan alla projekt vi jobbar med har vi en budget och en fast deadline att förhålla oss till.

Däremot ger det agila arbetssättet oss stora möjligheter att anpassa innehållet efter kundens prioriteringar. Både vi och våra kunder lär oss mycket under projekts gång och det agila arbetssättet tillåter att kunden prioriterar om allt eftersom ny kunskap tillkommer.

Förutom att vi som leverantör måste veta vad vi gör är det viktigt att kunden förstår sin roll som produktägare och beställare. För mindre erfarna kunder skräddarsyr vi egna workshops eller rekommenderar någon relevant utbildning hos våra samarbetspartners. Dessutom bloggar vi regelbundet om hur våra kunder kan bli bättre beställare samt ordnar frukostseminarier och skriver guider på temat.

Genom att ha klargjort förväntningarna och säkerställt att våra kunder förstår vår arbetsprocess har vi lagt grunden för att projektet blir framgångsrikt och att vi får en långsiktigt god relation med kunden.

Projektets olika faser

Förstudien

Vi har skämtsamt fått höra att kunder betalar oss för att vi ska ställa frågan varför något ska göras. Vi känner en yrkesstolthet i att utveckla produkter och tjänster som skapar verklig nytta för användarna. Det är så vi skapar framgång för våra kunder.

I förstudien både ställer vi och hjälper till med att besvara frågor om varför, hur, när och för vem något ska byggas. Vi skapar hypoteser och ställer upp mätbara kriterier för att utvärdera hypoteserna. För detta använder vi beprövade metoder som effektkartläggning och användarstudier. Och inte minst vår inneboende nyfikenhet.

När vi sedan lägger upp planen för utveckling har vi säkerställt att första versionen kommer innehålla det absolut viktigaste och kan göras med minsta möjliga utvecklingsinsats.

Första versionen

En framgångsfaktor är att så tidigt som möjligt involvera slutanvändarna i arbetet. Det kan ske antingen genom att släppa en första version eller genom att låta användarna testa våra skisser och prototyper.

Sedan stämmer vi av resultatet mot de mätbara mål vi satt upp i förstudien. På så sätt får vi tidigt veta om vi är på rätt väg för att möta de övergripande målen eller om något behöver justeras. Det sparar våra kunders tid och pengar som kan användas mer effektivt.

Kontinuerlig förbättring

Genom att tillsammans med kunden släppa en riktigt bra första version bygger vi ett ömsesidigt förtroende som sedan ligger till grund för kommande projekt. De allra flesta av våra projekt handlar nämligen om att bygga en produkt som ska fortsätta skapa värde långt efter första release. Genom att göra många mindre lanseringar som löpande testas och utvärderas säkerställer vi att produktens värde maximeras över tiden.

För att våra kunder ska känna en trygghet i att låta oss hantera deras digitala närvaro har vi ett unikt dedikerat supportteam med experter på allt som rör Drupal och webbutveckling som alltid finns till hands. Detta team hjälper våra kunder med allt från drift och support till analyser av data och att ge proaktiva förslag på åtgärder för att maximera värdet i kundens investering.

Och för större utvecklingsinsatser finns några av Sveriges bästa utvecklarteam redo att hjälpa till.

Styrning av projekten

En viktig framgångsfaktor för våra projekt är våra metoder för projektstyrning. Vi har med omsorg valt våra projektledare utifrån erfarenhet, kompetens och stort personligt engagemang.

Dessutom tillsätter vi en styrgrupp som vi engagerar i produktens utveckling. Våra styrgrupper är inte passiva, utan vi har metoder för att motivera dem till att bli framåtlutande deltagare i projektet som träffas löpande och aktivt hjälper till med att undanröja eventuella hinder på vägen.

Vår projektkultur

Våra projekt präglas av en stämning och kultur av förtroende och transparens. Vi respekterar våra kunder och är alltid ödmjuka även när vi inte håller med.

Det är så vi gemensamt med kunderna har roligt tillsammans och hittar de bästa lösningarna.

Läs gärna våra blogginlägg på temat agil utveckling.

No items found.