Den 1 juli 2023 slutar Google Analytics Universal att behandla data. Från och med mars 2023, för fortsatt webbplatsmätning, bör du skapa en ny Google Analytics 4-egendom (GA4), annars skapas en åt dig baserat på din ursprungliga egendom och återanvänder i viss mån befintliga webbplatstaggar.

Att Google Analytics Universal går mot sin pensionering har varit känt  en längre period. Och det finns flera olika sätt att gå vidare om man väljer att stanna med Googles produkter eller byter exempelvis till Matomo, vilket vi rekommenderar.

Men det som är nytt är att Google ha lagt till en opt-out-funktion i Google Analytics gränssnitt. Om man inte gör en opt-out kommer alla GA universal egendomar som ni äger “uppgraderas” till GA4 med början av mars 2023. Sista datumet för opt-out är den 28 februari 2023.

I ”uppgraderingen” tas enbart basala mätpunkter med till GA4 - det vill säga enbart sidvisningar / användare eftersom GA Universal Event parameter skiljer sig avsevärt från GA4.
Så vad ska man göra?

  1. Logga in på din GA dashboard
  2. Välj rätt egendom
  3. Klicka på GA4 inställningsassistent (GA4 Setup Assistent)
  4. Längst ner på sidan avaktivera “konfigurera automatiskt … (Automatically setup …)

Nästa steg är att ta fram en plan för vad man ska göra med den historiska data (framför allt all event-data) som kommer att gå förlorad om man uppgradera ett befintligt GA-konto till GA4. Ska vi spara den? Ska vi spara allt? Hur lång period ska vi spara? I vilken format? Kontakta oss så hjälper vi dig!

Läs mer om Matomo
No items found.