I 100 år har HSB arbetat för att fler ska ha ett hem att längta till över hela Sverige. Med cirka 677 000 medlemmar, varav majoriteten är boende och bosparare, är HSB Sveriges största bostadskooperation och ledande boendeaktör.

Digitalist har fått i uppdrag att införa en ny headless arkitektur samt förbättra användarupplevelsen för deras privattjänster.

No items found.