Mycket verkstad och mindre snack

Går det inte att göra det här på något smartare sätt? Jo, nästan alltid är det så, frågan är bara hur. Det kan kännas både oöverstigligt och riskabelt att vända på stenar och utreda, särskilt om man sitter på lager av teknisk skuld eller i en stor och beslutstung organisation med en spretig teknikstack. Men många beslut som tas kring webbapplikationer grundas i gamla ramverk och sätt att tänka, trots att teknikutvecklingen går så rasande fort att vissa saker kan vara helt obsoleta trots att de ”bara” har ett par år på nacken. Artificiell intelligens är bara ett exempel på disruptiv teknologi som är en integrerad del i allt vårt arbete, vilket skapat och kontinuerligt skapar nya förutsättningar.

Vi levererar inte slide decks

Nya digitala lösningar växer inte fram av sig själva, det vet alla. Spännande idéer, förhoppningar, visioner och snygga slides kommer bara en bit på vägen. För att försvara att resurser ska läggas på utveckling behövs något mer än bara en plan. 

Ett sätt att skapa ett riskreducerande beslutsunderlag är bygga en Proof of concept – en robust lösning som går att testa. Och senare förfina och sjösätta.

Vi samarbetar med befintliga leverantörer

Även om vi tar fullt ansvar för vår leverans, är det både önskvärt och nödvändigt att ha direkt kontakt med alla rörliga delar i er verksamhet, inklusive andra leverantörer. Att ge oss i uppdrag att ta fram en Proof of Concept är därför inget så dramatiskt som att kasta ut allt befintligt med badvattnet. Vi samarbetar gärna med befintliga leverantörer och system när behoven finns. Om ni vill att vi arbetar under radarn av säkerhetsskäl eller liknande är det givetvis också fullt möjligt.

”Man måste inte välja mellan en teoretisk förstudie och att satsa på ett komplett genomförande med allt vad det innebär i form av risker och skenande kostnader. Ett proof of concept är den gyllene medelväg vi ofta rekommenderar för att få ett pålitligt, testbart beslutsunderlag.”

Joakim Ekman, Digitalist Open Tech AB

Konkreta beslutsunderlag

Vi på Digitalist har lång erfarenhet av att utveckla, underhålla och förbättra digitala lösningar. Och ska man göra det framgångsrikt måste man emellanåt utvärdera och vid behov bygga om helt eller delvis. Det är därför vi fokuserar på att explorativt bygga, samtidigt som vi redan från början tar ansvar för att knyta ihop säcken. 

Kostnadseffektiv metod

Vi har utvecklat en metod för att snabbt och kostnadseffektivt utvärdera, konceptualisera, och bygga Proof of Concepts för kunder som behöver hjälp att svara på frågan: går det inte att göra det här på något smartare sätt med befintlig eller helt ny teknik? Föga förvånande är svaret nästan alltid Ja. Det behöver inte betyda att precis allt måste göras om från grunden, utan kan handla om begränsade delar, till exempel det som primärt konverterar webbplatsbesökare till betalande kunder.

Man vet inte förrän man testat

Syftet med ett Proof of Concept är att få veta, svart på vitt, vilka mål som går att uppnå och validera föreslagen lösning tekniskt samt ett genomförande som går att känna och klämma på. Innan man tar den potentiellt sett stora kostnaden att sätta igång med ett stort utvecklingsprojekt. Eftersom vi på Digitalist har beprövade metoder för att komma i mål lämnar vi inga-pengar-i-sjön-garanti. Som beställare behöver ni veta vad som går att göra, hur det ska göras och att det verkligen fungerar att bygga vidare på.

Ett proof of concept består av följande delar

  • Analys av befintliga och framtida affärsmål
  • Teknisk analys av befintlig teknikstack, både intern och integrerade system
  • Tekniskt utvecklingsförslag
  • Visualisering i form av klickbar prototyp
  • Investeringsunderlag och roadmap för skarpt genomförande

Vad kostar det?

Beroende på komplexiteten i er nuvarande affärslogik och teknikstack kan ett Proof of Concept ta olika mycket arbete i anspråk, kontakta oss för mer information.

Kontakta oss!
No items found.