Vad kan man göra för att minska på klimatavtrycket från något så vardagligt som en webbplats? Massor! Och hemska tanke: kan det vara så att din webbplats är en klimatbov?

Internet drar en hel del el. 416,2TWh per år för att vara exakt. Det är ungefär tre gånger mer än hela Sveriges elanvändning år 2021:140 TWh. Sammanlagt förbrukar Internets alla delar elektricitet som i sin tur producerar koldioxidutsläpp som är lika med eller större än den globala flygindustrins.

Varje gång du besöker en webbplats eller använder en app förbrukas energi, det är lika oundvikligt som när man tänder en lampa. Dels används elektricitet alldeles framför dig: i datorn, telefonen eller vad du nu använder för enhet. Men varje gång en webbplats kommunicerar med servern/servrarna, alltså hämtar eller skickar data, förbrukas energi i den andra änden också, och det kan variera mycket beroende på hur processorintensiva beräkningar som behöver göras och på innehållet. Enkelt uttryckt: tunga filer som stora bilder och video kräver mer el att processa än ren text. Energiåtgången påverkas också av hur smart webbapplikationen är byggd. Dessutom drar själva dataöverföringen el. 

Smutsig eller ren el?

När vi väl vet allt detta tillkommer ytterligare en fråga. Den el som servern konsumerar, kommer den från ett smutsigt koldioxid-osande kolkraftverk, eller ett koldioxidneutralt alternativ? Det är stor skillnad mellan olika länders länders energimix, beroende på deras energiframställning.

Testa själv hur din webbplats ligger till!!

https://www.websitecarbon.com/

Vill du veta mer? (No-brainer alert!)

Minskandet av vårt och våra kunders klimatavtryck är någonting vi arbetar med varje dag. En del åtgärder kan vara komplicerade, andra förvånansvärt enkla! Om du har en webbplats med mycket trafik spelar det här förstås mycket större roll, än om du har en liten webbplats med få besök. Och drar din webbapplikation lite energi är det ju förstås inte bara en fördel för klimatet, bättre prestanda betyder lägre elkostnader för dig och ofta snabbare laddtider för dina kunder!

Om du vill ha hjälp med en mer detaljerad analys eller behöver hjälp med att minska utsläppen från ditt webbplats eller app, kontakta oss!

Smart design från början

Vägval som görs i designfasen påverkar klimatavtrycket på en applikation i drift. Saker som man bör tänka på är:

  • Med genomtänkt caching sparas tid och bandbredd. Caching är alltså en teknik för tillfällig lagring av data på servern så att framtida förfrågningar kan betjänas utan att datakraft går åt till att generera eller överföra något som redan gjorts tidigare. 
  • Med lättfattlig navigation och sökfunktion behöver inte användare leta i onödan. Det minskar både frustration hos användarna och antal sidladdningar, och därmed belastning på servrar och nät.
  • Ju mer tydliga och vältestade dina tjänster är desto enklare för användare att fatta kloka beslut. Inom e-handel kan det leda till färre felköp, färre returer och därmed onödiga transporter.
  • Behövs video och bilder? Inte alltid! Visst behöver man se en bild på den där läckra grillen man funderar på att köpa, men behövs verkligen alltid en stor fet hero-bild från ditt kontors tjusiga reception på alla webbplatsens sidor? Tunga mediafiler kostar i form av laddtider och därmed energi.

Klimatsmart hostingpartner

Digitalists hostingpartner Platform.sh minskar energianvändningen genom att:

  • Övervakning av prestanda: att optimera individuella appars prestanda innebär att man använder färre resurser för att köra samma arbetsbelastningar.
  • Ökad servertäthet: servrar är ofta underutnyttjade och underoptimerade, allt mellan 60-80 % av deras kapacitet kan gå till spillo. Den hostingplattform vi använder har utvecklat egen teknologi för att öka densiteten upp till tolv gånger och minska energianvändningen upp till tio gånger!
  • Rätt storlek och skalning – Inga överdimensionerade lösningar. Den gröna hostingplattformen möjliggör gradvis skalning så att applikationer kan växa vid behov.
  • Platform.sh erbjuder stöd för flera molnleverantörer och datacenter. Genom att använda rätt datacenter kan man påverka klimatavtrycket rejält. Till exempel släpper ett datacenter i Sverige, som använder förnybar energi, ut tio gånger mindre CO₂e per kWh än ett som drivs av kolproducerad el i Tyskland.

Vad är klimatavtryck?

De olika växthusgaserna koldioxid, metan och lustgas vägs samman till CO₂e (koldioxid­ekvivalent), som visar på den totala klimatpåverkan de närmaste hundra åren. Dessa gaser kommer bland annat från förbränning av fossilt bränsle, men också biobränsle, matproduktion, framställning av cement med mera. Förhöjda halter av växthusgaser i atmosfären gör att solstrålar inte reflekteras tillbaka ut i rymden i samma utsträckning som innan människan började producera för mycket koldioxid. För mycket i den meningen att naturen inte hinner återomvandla växthusgaserna till syre och kol bundet i växter med mera, en process som ligger till grund för allt liv vi känner till. När strålningen stannar på jorden, stannar energin i form av värme.

Internationell forskning visar att i takt med att halterna av växthusgaser ökat sedan 1880, så har också den genomsnittliga temperaturen på jorden ökat med ungefär en grad Celsius (i Sverige 1,7 grader Celsius) och fortsätter att öka. Temperatur­ökningen gör att isar smälter, havet stiger och naturen förändras, i många fall snabbare än vi, djur och växter hinner anpassa oss.

Testa din webbplats!
No items found.