Vi har genom åren skaffat oss erfarenhet från i stort sett alla typer av kunder; allt från börsnoterade företag med försäljning globalt som Sony och Episurf till offentliga organisationer som Socialstyrelsen och Stockholms Läns Landsting.

Vi har ett enkelt framgångsrecept där vi ofta levererar en helhetslösning för våra kunder. Vi jobbar med hela värdekedjan från mål och strategier, koncept och design, SEO och innehåll till utveckling, förvaltning och drift –  både före och kontinuerligt efter lansering.

Vår verktygslåda med öppna teknologier är perfekt för detta, eftersom det ger oss möjlighet att välja teknik utifrån kundens behov och samtidigt se till att kundens budget läggs på anpassning och utveckling istället för licenser. Vi har inga krav på oss att sälja specifika verktyg, utan utgår alltid från kundens behov. Nöjda kunder ger god lönsamhet.

Vi ser på våra kundrelationer som partnerskap, där vi vill ta ett långsiktigt ansvar för att våra kunder ska lyckas med sina investeringar. Vi vill att de ska känna sig delaktiga och involverade – på så sätt säkerställer vi att vi jobbar mot rätt målgrupper och har rätt prioriteringar för att möta webbplatsernas syften.  

Att så många kunder fortsätter att jobba med oss efter att webbplatsen är lanserad ser vi som ett kvitto på att det fungerar.

No items found.