Konferensen PUSH UX 19–20 oktober var väldigt tänkvärd och inleddes i moll med en dragning som på ett överskådligt sätt visade hur tjänster inom UX utannonseras på den globala jobbplattformen Indeed. Man kan se en tydlig nedgång under det senaste året. Vad beror då detta på? Enligt Judd Antin, lärare på UC Berkeley och med en bakgrund på Airbnb och Meta, syns en tydlig trend från "användarcentrerad design" till en mer krass syn på UX som rent affärsdriven: Enligt Judd harvi de senaste åren sett en naiv och luddig syn på vad UX-team egentligen ska ha för mål och syfte: "användarcentrerat för sakens egen skull" utan konkreta kopplingar till affärsmål. I ett allmänt svårare affärsläge som måste fokusera mer på effektivitet och som snabbt integrerar nya AI-baserade verktyg, är dock vikten av att driva affärer med hjälp av användarupplevelsen viktigare än någonsin. Vi på Digitalist håller verkligen med.

Användbarhet

Sedan blev det roligare. Tillgänglighet avhandlades av Cecile Jouve från franska SMG med intressanta och konkreta beräkningar av vad god tillgänglighet egentligen innebär för merkostnad initialt och löpande.

Artificiell Intelligens

En genomgång av AI-verktyg för UX-produktion och content presenterades av Jason Barrons från amerikanska VMWare. Hans poäng var att UX-designer i en tid av explosiv utveckling av allehanda verktyg kan frestas att använda "cool tools" utan att verkligen inse vilka orimliga genvägar de påstår sig erbjuda, till exempel att genomföra användarintervjuer med hjälp av ChatGPT, alltså utan att fråga verkliga användare.

Produktmätdata

Jessa Parette, Head of Design Ops på Capital One, pratade om vikten av att mäta rätt och relevant kopplat till de övergripande mål man har med en tjänst eller produkt. Metrics som är kopplade till användarupplevelse och affär, inte bara mäta allt för att man kan. Att t.ex. enbart titta på pageviews säger extremt lite, om ens något, om användarens upplevelse och nöjdhet.

Tjänstedesign hör hemma tidigt i processen

Jocelyne Ditmer, Design Lead på IBM, pratade om vikten av att vi som tjänstedesigners kommer in tidigt i processen så att vi kan vara med och sätta riktningen och styra projekten ur ett designperspektiv. Men kunskap om användarnas behov och utmaningar  har vi också ett ansvar att skapa samsyn i produktteam / organisation. Ser man bara sin lilla del och inte helheten är det lätt att fatta fel beslut om i vilken riktning man ska gå.

Smartare med "osynlig"onboarding

Ett av årets mer konkreta gör-så-här-tal levererades av UX-designern Krystal Higgins. Med erfarenhet och handfasta exempel visade hon hur man skapar en bättre onboarding för användare av en digital produkt eller tjänst. Onboarding handlar inte om att kasta en manual i ansiktet på en ny användare – en bra onboarding är för alla och är integrerad i tjänsten på de ställen där det är relevant, för att guida och hjälpa användaren vidare.

Att bara serva förstagångsanvändarna är att missa möjligheter till fler nöjda och engagerade användare. Dessutom ser man i statistiken att onboarding som enbart sker som t.ex. en popup för en ny användare ofta klickas bort och ignoreras. Onboarda smartare!

Death by screens

Underhållande Ben Sauer (designstrateg och författaren bakom boken "Death by screens") höll ett föredrag kring bra och mindre bra sätt att presentera och sälja in sin design. Vikten av att berätta en historia - snarare än en redovisande genomgång av komponenter. En historia, en stark rubrik - är något som sätter sig hos publiken och blir något man minns och kan berätta vidare - och i allra bästa fall så stark att din kund berättar den tillbaka för dig.

Cirkulär ekonomi

Det finns ett tydligt och ökande intresse bland företag och UX-communityt för hållbarhet och klimatavtryck. I dessa sammanhang känns det extra bra att vara digitalist! Öppen källkod i sig, vilket är en röd tråd inom allt vi gör på Digitalist Open Tech, har tydliga cirkulära fördelar, då lösningarna som utvecklas ska bygga på återanvändning.

Design efter Antropocen?

En lika underhållande som apokalyptisk presentation om det som skaver i teknikoptimismen genomfördes av Ákos Csertán från ungerska Atlas, Rise! om meningen med UX, och satte fingret på att det mesta som byggs faktiskt motverkar de mål inom hållbarhet som eventuellt finns inom respektive organisation. Varje gång man bygger något riskerar man att skapa större, värre klimatavtryck. Tänkvärt och viktigt för såväl kunder som leverantörer: ska vi bygga den här lösningen över huvud taget, eller är det instället något som helt enkelt ska tas bort?

Ladda ner slides här!
No items found.