Fabian von Tiedemann från Digitalist deltog i partnerpanelen på Symfonycon i Paris 17 november 2022. På Symfonycon samlades över 1300 personer från hela världen för att prata om och lära sig mer om Symfony, PHP-ramverket som utvecklare älskar. Digitalists partner platform.sh är plattformen där Symfony Cloud ligger och företaget där Symfonys grundare Fabien Potencier är CTO.

Övriga som var med i panelen var Stella Power, VD från Annertech som är en irländsk snabbväxande digitalbyrå, Abdel Kander VD på Niji, ett 500 man stort digitalt konsulterbolag i Frankrike, Bram ten Hove, CTO på OpenSocial som är en SaaS-produkt för sociala intranät som används hos bland andra FN och GreenPeace, samt Sebastian Henne, grundaren av Elbformat, en tysk digitalbyrå.

Alla var ditbjudna för att prata om sina erfarenheter av att använda platform i utveckling och drift av viktiga applikationer. Det som var intressant var hur man drog nytta av platform på olika sätt. Många pratade om hur man som byrå lyckas genomföra stora implementationer utan att behöva ha en egen avdelning med drifttekniker. Och att utvecklarna har fått kraftfulla verktyg att lösa många av dessa uppgifter utan att behöva ringa en trögrörlig IT-avdelning.

När företag växer så märker de att det är essentiellt med standardiserade verktyg för utveckling och drift. Många hade blivit av med så kallad snowflake-problematik.

Alla var ense om att det var väldigt skönt att ha en partner som platform när fler och fler kunder ställer höga krav på informationssäkerhet, it-säkerhet samt grön IT. Många av leverantörerna hade inte kunnat bibehålla eller vinna uppdrag utan platform.sh. Det hade inte fungerat med lokal eller intern hosting leverantör.

No items found.